DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Bağcılık BBP   454 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Semih TANGOLAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.SEMİH TANGOLAR1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SERPİL TANGOLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bağ tesisi, bağlarda uygulanan kış ve yaz budamaları, şekil verme, bağcılıkta önemli kültürel uygulamaları, asmanın çoğaltılması, Türkiye de ve dünyada yetişen üzüm çeşitleri ve anaçlar öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bağ tesisi, bağlarda uygulanan kış ve yaz budamaları, asmalara şekil verme, bağcılıkta önemli kültürel uygulamalar (toprak işleme, sulama, gübreleme, derim), asmanın çoğaltılması, Türkiye de ve dünyada yetişen üzüm çeşitleri ve anaçlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bağ tesisini öğrenir
2) Kış ve yaz budamalarını öğrenir
3) Asmalara şekil vermeyi öğrenir
4) Bağcılıkta önemli kültürel uygulamaları yapabilir.
5) Asma tür ve çeşitlerini ve anaçları öğrenir.
6) Asmanın çoğaltılmasını öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bağ Tesisi: Yer Seçimi, üzüm yetiştiriciliğini etkileyen ekolojik faktörler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
2 Planlama, Çeşit ve anaç seçimi, Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
3 Bağ yerinin hazırlanması, Toprağın hazırlanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
4 Çelik, Aşısız ve Aşılı fidanların dikimi. Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
5 Asmalara şekil verme, Tanımı, amaçları, kullanılan destekler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
6 Bağlarda uygulanan Terbiye şekilleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
7 Budama Tanımı ve genel amaçları, budamanın kuralları, Budama aletleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Kış Budaması, Amaçları, zamanı, şekilleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
10 Yaz Budaması, amaçları, zamanı, şekilleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
11 Filiz alma, Uç ve tepe alma, yaprak alma, salkım ve Tane seyreltme, Bilezik alma Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
12 Bağlarda Toprak işleme, sulama, gübreleme, derim Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
13 Asmanın çoğaltılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
14 Türkiye de ve dünyada yetişen üzüm çeşitlerinin tanıtılması. Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
15 Türkiye de ve dünyada yetişen anaçların tanıtılması. Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar