DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örtü Altı Meyve-bağ Yetiştiriciliği BBP   460 8 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayzin KÜDEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYZİN KÜDEN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SEMİH TANGOLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Örtü altı meyve ve bağ yetiştiriciliği, önemi, yetiştirilme teknikleri, erkenci meyve deriminin üreticiye ve dolayısıyla Ülkemize sağlayacağı ekonomik avantajlarını öğrenir.
Dersin İçeriği
Örtü altı meyve ve bağ yetiştiriciliğine giriş, örtü altında yetiştiriciliğinin durumu, örtü altında yetiştirilen meyve türleri, örtü altı meyve yetiştiriciliğinde kullanılan sistemler örtü altı meyve yetiştiriciliğinin avantaj ve dezavantajları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örtüaltı meyve ve bağ yetiştirme tekniklerini öğrenir.
2) Örtü altı meyve yetiştiriciliğinin ekonomik önemini anlar.
3) Örtü altı meyve bağ yetiştirilebilecek bölgeleri ve avantajlı yönlerini tartışır.
4) Örtü altı meyve yetiştiriciliğinde yapılacak uygulamaları bilir.
5) Ülkemiz ve diğer ülkeleri örtü altı meyve bağ yetiştiriciliği açısından karşılaştırır.
6) Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7) Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8) Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9) Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10) Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
11) Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12) Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
13) Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14) Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örtü Altı Meyve Yetiştiriciliğine Giriş Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Bahçede Yüksek Plastik tünelleri tanıtım Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
3 Örtü Altında Yetiştiriciliğinin Dünyadaki ve Türkiyedeki Durumu Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
4 Cam seraların tanıtımı Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
5 Örtü Altında Yetiştirilen Meyve Türleri Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
6 Örtüaltında sert çekirdekli meyve yetiştiriciliği uygulaması Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
7 Örtü Altı Meyve Yetiştiriciliğinde Kullanılan Sistemler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
9 Örtü Altı Meyve Yetiştiriciliğinin Avantaj ve Dezavantajları Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
10 Cam serada uygulamalar Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
11 Özel firmalara teknik gezi Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Erkenci üzüm yetiştiriciliğinin avantajları ve bağcılıkta örtüaltı yetiştiriciliğin önemi Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
13 2. ARA SINAV Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
14 Örtüaltında yetişen üzüm çeşitleri ve anaçlar, kullanılan teknikler ve plastikler altında uygulanan bazı kültürel faaliyetler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Bağda örtüaltı uygulamaları Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar