DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Serada Sebze Yetiştiriciliği BBP   462 8 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İlknur SOLMAZ
Dersi Verenler
Doç.Dr.İLKNUR SOLMAZ1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.HATIRA TAŞKIN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Serada modern yetiştirme tekniklerini domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun, kabak vb türlerinde işleyerek uygulamalı olarak öğrenir.
Dersin İçeriği
Ülkemiz ve dünya seracılığında ekonomik önemi en fazla olan domates, hıyar, biber, patlıcan ve kavun türlerinin serada yetiştiriciliği anlatılmaktadır. Seralarda tek ve çift ürün yetiştiricilik dönemlerinin özellikleri, sera yetiştiriciliğine uygun çeşitlerde aranılan özellikler, güncel ticari çeşitler, her sebze türünün serada istediği iklim kontrolü için gerekli parametreler (sıcaklık, nem, ışıklanma vb), seraya dikim, bitki yoğunluğu, farklı türlerde budama ve askıya alma teknikleri, her tür için özel fertigasyon programı, her türün su gereksinimi, farklı sera sebzelerinde tozlanma ve döllenmeye yardım, CO2 gübrelemesi, topraksız yetiştirme teknikleri, hastalık - zararlılar ve hasat aşaması her türe özel detaylı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sera sebzelerinin bitkisel özelliklerini fizyolojik ve morfolojik yönleriyle öğrenir, bitkilerin sera içi ekolojik isteklerini tartışır
2) Sera sebze türlerini ve popüler güncel ticari çeşitleri öğrenir, tanır
3) Sera sebzelerinin modern yetiştirme tekniklerini öğrenir ve uygular (aşılı fide kullanımı, dikim, sulama, gübreleme, budama, tozlanma-döllenme, iklim kontrolü, hastalık ve zararlılar)
4) Sebze serası kurulmasını teknik olarak denetleyebilir
5) Serada sebze yetiştiriciliğini sürdürülebilir tekniklerle yönetebilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sera sebzelerinde çeşit seçimine etki yapan faktörler, Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Seralarda farklı yetiştiricilik dönemlerine uygun çeşitler, güncel, popüler sera sebze çeşitlerinin özelliklerinin incelenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Sera sebzelerinde aşılı fide kullanımı, Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Sera için geliştirilen aşılı fide için anaç çeşitleri, uygun anaçların seçimi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Aşılı fide eldesinde farklı sebzelerde kullanılan farklı teknik ve yöntemler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Sera sebzelerinde dikim yoğunlukları, farklı sıra arası ve üzeri mesafeler kullanımı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Seralarda farklı sebze türlerinde dikim sistemlerinin incelenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
9 Sera sebzelerinde budama teknikleri ve askıya alma, bitki destek sistemlerinin öğretilmesi, Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Sera sebzelerinde tozlanma ve döllenmeye yardım konularının incelenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Sera sebzelerinde farklı bitki aşaması ve sezona bağlı olarak sulama yapılması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Sera sebzelerinin besin maddesi gereksinimleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Sera sebzelerinde farklı türlerde, bitki aşaması ve sezona bağlı olarak fertigasyon Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Sera sebzelerinde karbondioksit (CO2) gübrelemesi Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Sera sebzelerinde topraksız yetiştiricilik sistemlerinin incelenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar