DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Zararlıları BKP   381 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Rifat ULUSOY
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET RİFAT ULUSOY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz Bahçe Bitkileri yetiştiriciliğinde önemli problemlerden biri de zararlılardan kaynaklan problemlerdir. Ürün kaybına neden olan etmenler karşı başarılı bir mücadele yapabilmek için bunların tanınmaları, yayılışları, ekolojik istekleri, biyolojileri, davranışları, bitkinin hangi organında ve nasıl bir zarar oluşturdukları ve doğal düşmanlarının bilinmesinde zorunluluk vardır. Bu derste zararlılar meyve ve sebze gruplarına göre bir düzen içerisinde sıralanmışlardır.
Dersin İçeriği
Bahçe Bitkilerinde zarar yapan hayvansal organizmaların tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleri ve Bahçe Bitkileri zararlılarının genel özellikleri ve mücadelesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe Bitkileri zararlılarını tanır.
2) Bahçe Bitkileri zararlılarının biyolojilerini bilir.
3) Bahçe Bitkileri zararlılarına karşı uygulanacak kültürel önlemleri bilir.
4) Bahçe Bitkileri zararlılarına karşı uygulanacak kimyasal savaşı bilir.
5) Bahçe Bitkileri zararlılarına karşı uygulanacak biyolojik savaş yöntemini bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turunçgil Zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 SUPTROPİK MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 ÜZÜMSÜ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
5 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
7 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
8 Ara Sınav Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
9 ARA SINAVI Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav
10 Sebze ve Süs bitkilerindeki Genel Zararlılar Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Yaprağı, Kök ve Yumrusu Yenen sebzelerin Zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Meyvesi ve tohumu yenen sebzelerin zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Diğer sebze zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Kesme Çiçek zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Orman, park ve süs bitkisi zararlıları Meyve ve Bağ Zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar