DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve Sebze İşl. Tek. GM   380 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Asiye AKYILDIZ
Dersi Verenler
Doç.Dr.ASİYE AKYILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meyve ve sebze işleme teknolojisi prensipleri ve uygulama alanları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Meyve sebzelerin dondurarak, kurutarak, konserve ederek muhafazası Domates salçası ve reçel ve marmelat işleme teknolojileri Teknoloji konularına göre bazı analizlerin uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci dondurarak meyve sebzelerin muhafazasını bilir
2) Öğrenci meyve sebzelerin kurutarak muhafazasını bilir
3) Öğrenci meyve sebzelerin konserve ederek muhafazasını bilir
4) Öğrenci domates salçası işleme teknolojilerini bilir
5) Öğrenci reçel ve marmelat işleme teknolojilerini bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyve ve sebzelerin bileşenleri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Meyve ve sebzelerin ön hazırlık işlemleri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
3 Meyve ve sebzelerin bozulmaları Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
4 Meyve ve sebzelerin dondurarak dayandırılması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
5 Meyve ve sebzelerin soğukta muhafazası Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
6 Konserve teknolojisi-1 Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
7 Konserve teknolojisi-2 Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav konuların çalışılması Yazılı Sınav
9 Konserve edilmiş meyve ve sebzelerin kalitesi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
10 Domates salçası işleme teknolojisi-1 Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 Domates salçası işleme teknolojisi-2 Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
12 Meyvelerin reçel ve marmelat işleme teknolojisi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
13 Sebzelerin reçel ve marmelat işleme teknolojisi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
14 Meyve ve sebzelerin kurutması mekanizması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
15 Kurutma teknolojisi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm konuların çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar