DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişi TEP   381 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cahit GÜNGÖR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiCAHİT GÜNGÖR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal mal ve haklara değer biçme yöntemlerini öğrenir, uygular ve bilirkişilik raporlarını hazırlayabilir
Dersin İçeriği
Tarım işletmelerine, tarım arazilerine ve bunlara bağlı haklar ve diğer tarımsal mallara değer biçmede kullanılan yöntemlerin uygulamalı örneklerle öğretilmesi, tarımsal mal ve haklara değer biçme kapsamındaki bilirkişilik konularının özetlenerek, bilirkişik raporlarının hazırlanması konusunda öğrencilere bilgi vermek ve uygulama yaptırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal mal ve haklara değer biçebilir.
2) Tarımsal değer biçme kapsamında bilirkişi raporları hazırlayabilir.
3) Tarımsal değer biçme yöntemlerini öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal Değer Biçmenin konusu ve kapsamı. Anlatım Anlatım
Yazılı Sınav
2 Değer biçmeye konu olan mallar ve haklar. Anlatım Anlatım
Yazılı Sınav
3 Fiyat endekslerinin kullanılması, faiz ve ortalama formüllerinin kullanılması. Paranın zaman değeri. Anlatım Anlatım
Problem Çözme
Yazılı Sınav
4 Değer Biçme Yöntemleri. Anlatım Anlatım
Yazılı Sınav
5 Değer Biçme Yöntemleri. Anlatım Anlatım
Yazılı Sınav
6 Tek yıllık ürünlerle kaplı tarım arazilerine değer biçilmesi. Anlatım Anlatım
Problem Çözme
Yazılı Sınav
7 Meyve bahçelerine değer biçilmesi. Anlatım Anlatım
Problem Çözme
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Meyve bahçelerine değer biçilmesi. Anlatım Anlatım
Problem Çözme
Yazılı Sınav
10 Meyve bahçelerinin ekonomik ömürlerinin tespit edilmesi Anlatım Anlatım
Problem Çözme
Yazılı Sınav
11 Tarım işletmelerinin geneline değer biçilmesi. Anlatım Anlatım
Problem Çözme
Yazılı Sınav
12 Tarım işletmelerinin geneline değer biçilmesi. Anlatım Anlatım
Problem Çözme
Yazılı Sınav
13 Bilirkişinin tanımı, önemi, sorumluluğu ve mevzuatı Anlatım Anlatım
Yazılı Sınav
14 Ziraat Mühendislerinin karşılaştıkları bilirkişilik konuları. Bilirkişilik raporlarının hazırlanması. Anlatım Anlatım
Örnek Olay
Yazılı Sınav
15 Bilirkişilik raporlarının hazırlanması. Anlatım Anlatım
Örnek Olay
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar