DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mevsimlik Çiçekler BBP   366 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslihan Yeşim YALÇIN MENDİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.NESLİHAN YEŞİM YALÇIN MENDİ1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.NEZİHE KÖKSAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mevsimlik çiçek yetiştiriciliği konusundaki temel kavram ve konuları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders mevsimlik çiçek tür ve çeşitlerinin tanıtılması ve yetiştiriciliği konularını içermektedir. Bu ders mevsimlik çiçek türlerinin, orijini, üretim miktarları, tarımsal ve ekolojik özellikleri, yetiştirme alanları, yetiştirme sorunları ve yetiştirme teknikleri (toprak hazırlığı, ekim, budama, gübreleme, sulama vb) konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğine dair temel kavramları öğrenir.
2) Mevsimlik çiçeklerin dikiminden sökümüne kadar olan aşamaları kavrar.
3) Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğini öğrenerek sorunları konusunda yorum yapar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyada ve Türkiyede mevsimlik çiçekçilik, ekonomik önemi Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
2 Mevsimlik çiçeklilerin tanımlanması ve gruplandırılması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
3 Çevre düzenlemelerinde mevsimlik çiçeklerin kullanımı. Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
4 Mevsimlik çiçeklerin ekolojik istekleri. Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
5 Mevsimlik çiçeklerin genel yetiştiricilik teknikleri. Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
6 Süs lahanası yetiştiriciliği Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
7 Hercai menekşe yetiştiriciliği Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
8 ARA SINAV Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
9 Portakal nergisi ve Aslanağzı yetiştiriciliği Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
10 Begonya yetiştiriciliği Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
11 Kadife ve Zinnia yetiştiriciliği Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
12 Ateş çiçeği ve Portulaga yetiştiriciliği Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
13 Cam güzeli ve Petunia yetiştiriciliği Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
14 Gazania ve Vapur dumanı yetiştiriciliği Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
15 Derslerin tekrarı ve genel değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
16-17 YILSONU SINAVI Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar