DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sıcak İklim Sebzeleri BBP   466 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nebahat SARI
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAYRİYE YILDIZ DAŞGAN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.İLKNUR SOLMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sıcak iklim sebzeleri olan domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, kabak, hıyar, fasulye, börülce, bamya türleri ile ilgili taksonomik, biyolojik, ekolojik, fizyolojik, ekonomik, agronomik kavramları bilmek ve bu ürünlerin yetiştiriciliğini yapabilmek.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında yetiştiricilik süresince sıcak iklim isteyen ülkemiz ve dünya sebzeciliğinde ekonomik olarak yetiştiriciliği en yaygın yapılan Solanacea, Cucurbitacea, Leguminaceae, Malvaceae familyası sebzelerinin açıkta yetiştiriciliğinde domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, hıyar, kabak, fasulye, börülce ve bamya türleri incelenmektedir. Her türde, orijin ve sistematik, beslenme ve sağlık bakımından değerleri, dünyada ve ülkemizdeki üretim alanları ve miktarları, kullanılan çeşitler, bitkinin botanik yapısı, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri ile hastalık ve zararlılarının tanıtılması ve mücadeleleri konuları tartışılmakta ve uygulamalı olarak arazide yetiştiriclikleri yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sıcak iklimlerde yetişen sebze türlerinin orijinleri, sistematikleri, biyolojik, agronomik, ekolojik ve fizyolojik özelliklerini açıklar.
2) Sıcak iklim sebzelerini yetiştirme becerisi kazanır.
3) Sıcak iklim sebzeleri için bahçe tesis eder, bakım işlemlerini yapabilir ve sorunları çözer.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Domatesin orijin ve sistematiği, çeşit tipleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi, tüketim şekilleri, dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemi, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri-I Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
2 Domatesin orijin ve sistematiği, çeşit tipleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi, tüketim şekilleri, dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemi, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri-II Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
3 Domatesin orijin ve sistematiği, çeşit tipleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi, tüketim şekilleri, dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemi, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri-III Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
4 Biberin orijin ve sistematiği, çeşit tipleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi, tüketim şekilleri, dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemi, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri-I Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
5 Biberin orijin ve sistematiği, çeşit tipleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi, tüketim şekilleri, dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemi, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri-II Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
6 Patlıcanın orijin ve sistematiği, çeşit tipleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi, tüketim şekilleri, dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemi, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri-I Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
7 Patlıcanın orijin ve sistematiği, çeşit tipleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi, tüketim şekilleri, dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemi, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri-II Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
9 Kavunun orijin ve sistematiği, çeşit tipleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi, tüketim şekilleri, dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemi, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri-I Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
10 Kavunun orijin ve sistematiği, çeşit tipleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi, tüketim şekilleri, dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemi, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri-II Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
11 Karpuzun orijin ve sistematiği, çeşit tipleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi, tüketim şekilleri, dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemi, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri-I Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
12 Karpuzun orijin ve sistematiği, çeşit tipleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi, tüketim şekilleri, dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemi, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri-II Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
13 Hıyarın orijin ve sistematiği, çeşit tipleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi, tüketim şekilleri, dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemi, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri-I Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
14 Hıyarın orijin ve sistematiği, çeşit tipleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi, tüketim şekilleri, dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemi, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri-II Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
15 Kabağın orijin ve sistematiği, çeşit tipleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi, tüketim şekilleri, dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemi, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar