DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi BBP   130 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Necat ÖREN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUSTAFA NECAT ÖREN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımla ilgili makro ve mikro düzeydeki sorunların çözümünde ekonomi bilimi verilerinden nasıl ve hangi amaçlarla yararlanılabileceği konusunda temel bir altyapı oluşturmak
Dersin İçeriği
Tarım ekonomisine ilişkin temel konu ve kavramlar; Tarım sektörü ve bu sektör mallarının karakteristik özellikleri; Tarım ve ekonomik gelişme; Tarım ekonomisinde başlıca ekonomik kavram ve prensipler; Tarımsal üretim faktörleri; Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçları ve analizi; Tarım işletmelerinde bilançonun hazırlanması ve analizi; Tarım işletmelerinin yönetimi, tarımsal pazarlama ve politikalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarım sektörünün ve tarım ve gıda mallarının temel karakteristik özelliklerini bilir
2) Tarım sektörünün ekonomik gelişmedeki rolünü bilir ve tarım ve ekonomik gelişme etkileşimini değerlendirir
3) Tarım sektörünün temel ekonomik sorunları ile bu sorunların çözümüne yönelik başlıca ekonomik ilkeleri bilir ve uygular
4) Tarım işletmelerinin kar-zarar analizlerinde kullanılan başlıca ölçüm yöntem ve yaklaşımlarını bilir, uygular ve değerlendirir
5) Tarım işletmelerinde bilançonun nasıl hazırlanacağını bilir ve değerlendirir
6) Tarım işletmelerinin yönetimi, tarımsal pazarlama ve tarım politikalarına ilişkin temel konuları bilir ve tartışır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım ekonomisine giriş: Temel kavram ve konular Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tarımsal faaliyetin ve tarım ve gıda mallarının karakteristik özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tarımsal faaliyetin ve tarım ve gıda mallarının karakteristik özellikleri (Devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tarımın ekonomik gelişmedeki rolü Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tarım ve ekonomik gelişme etkileşimi: Dünyada ve Türkiye'de durum Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tarım ekonomisi alanında kullanılan başlıca ekonomik prensipler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Tarım ekonomisi alanında kullanılan başlıca ekonomik prensipler (Devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Tarımsal üretim faktörleri (Doğal kaynaklar ve işgücü) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Tarımsal üretim faktörleri (Sermaye ve girişimcilik) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
11 Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçları (Brüt üretim değeri, işletme masrafları, amortisman) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tarım işletmelerinde kar-zarar analizi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tarım işletmelerinde bilançonun hazırlanması ve analizi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tarımsal pazarlama Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tarım politikaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar