DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoloji ve canlılık, Botanik biliminin alt dalları Okuma
2 Bitkilerin sınıflandırılması ve adlandırılması, Bitkilerin kimyasal yapısı ve inorganik bileşikler Okuma
3 Organik bileşikler (karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler, sekonder metobolitler) Okuma
4 Organik bileşikler (karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler, sekonder metobolitler) Okuma
5 Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin genel özellikleri; Hücre çeperi ve işlevi; Hücre membranı ve işlevi Okuma
6 Hücre organelleri Okuma
7 Hücre bölünmesi Okuma
8 Ara Sınav Okuma
9 Bitkisel dokular (meristematik dokular, daimi dokular) Okuma
10 Bitkisel dokular (meristematik dokular, daimi dokular) Okuma
11 Bitkisel organların morfolojik ve anatomik yapısı Okuma
12 Bitkisel organların morfolojik ve anatomik yapısı Okuma
13 Bitkisel organların morfolojik ve anatomik yapısı Okuma
14 Bitkilerde büyüme-gelişme ve hareket olayları Okuma
15 Bitki genetiğine İlişkin temel kavramlar Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar