DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik * BKP   101 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NECATTİN TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümüne yeni başlayan öğrencilere bitkiler dünyasına ilişkin temel kavramları vermek, bu kavram ve konuların anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Biyoloji ve canlılık; Botanik biliminin alt dalları; Bitkilerin sınıflandırılması ve adlandırılması; Bitkilerin kimyasal yapısı ve inorganik bileşikler; Organik bileşikler (karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler, sekonder metobolitler); Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin genel özellijkleri; Hücre çeperi ve işlevi; Hücre membranı ve işlevi; Hücre organelleri; Hücre bölünmesi; Bitkisel dokular (meristematik dokular, daimi dokular); Bitkisel organların morfolojik ve anatomik yapısı; Bitkilerde büyüme-gelişme ve hareket olayları; Bitki genetiğine İlişkin temel kavramlar. Uygulama: Genel laboratuvar kuralları; Mikroskop ve kullanımı; Bitki hücresi ve plastidler; Sitoplazma hareketleri; Ergastik maddeler; Mitoz-mayoz bölünme; Bitkisel dokular; Kök, gövde ve yaprak anatomisi ve morfolojisi; Çiçek, meyve ve tohum morfolojisi. Uygulama: Genel laboratuvar kuralları; Mikroskop kullanımı; Bitki hücresi ve plastidler; Sitoplazma hareketleri; Ergastik maddeler; Mitoz-mayoz bölünme; Bitkisel dokular; Kök, gövde ve yaprak anatomisi; Çiçek, meyve ve tohum morfolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-