DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik * BKP   107 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Melek YAĞCI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ZEKİ KURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fonksiyonlar, Fonksiyonların değişim oranları, limit, cebirsel fonksiyonların türevleri, türevin uygulamları, transcendantal fonksiyolar, hiperbolik fonksiyonlar, integrasyona giriş
Dersin İçeriği
Temel matematiği Ziraat Fakültesi öğrencilerine kavratmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar, Reel Sayılar, Sayı Ekseni, Aralıklar, Eşitsizlikler Ders kitabındaki ilgili konular
2 Fonksiyonlar , Bileşke, Ters Fonksiyonlar ve Fonksiyonların Grafikler Ders kitabındaki ilgili konular
3 Trigonometrik Fonksiyonlar Ders kitabındaki ilgili konular
4 Limit Tanımı ve Hesabı, Limit Teoremleri, Sonsuz Limitler, Belirsizlikler Ders kitabındaki ilgili konular
5 Süreklilik, Süreksizlik ve Tipleri Ders kitabındaki ilgili konular
6 Türev ve Türev Alma Kuralları Ders kitabındaki ilgili konular
7 Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri Ders kitabındaki ilgili konular
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık
9 Artmalar ve Diferansiyeller Ders kitabındaki ilgili konular
10 Fonksiyonların Ekstremum Değerler Ders kitabındaki ilgili konular
11 Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi Ders kitabındaki ilgili konular
12 Belirsiz Şekiller ve Hopital Kuralı, Kalanlı Taylor Teoremi ve Uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular
13 Ters Fonksiyonlar ve Türevler Ders kitabındaki ilgili konular
14 Doğal Logaritmalar, Üstel Fonksiyonlar ve Türevleri Ders kitabındaki ilgili konular
15 Doğal Logarimtalar, Üstel Fonksiyonlar ve Türevleri Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar