DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nematolojinin bilim dalı olarak tanıtımı, Nematoloji nin geçmişi ile farklı besin rejimlerine sahip nematodların tanıtımı. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
2 Nematodların morfolojik ve anatomik yapıları, vücut sistemleri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
3 Bitki paraziti nematodların tanısında kullanılan morfolojik kriterler. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
4 Nematodların sınıflandırılması. DerStudy the textbook and presentations.s notlarından ve sunulardan çalışılacak.
5 Bitki paraziti nematodların biyolojileri ve Yaşam döngüleri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
6 Kök-ur, Kist, Lezyon, Reniform, endo, ekto ve yarı endo parazit nematodların yaşam döngüleri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
7 Bitki paraziti nematodların beslenmeleri ve zarar şekilleri, konukçu parazit ilişkileri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
8 Ara sınav Sınav
9 Bitki paraziti nematodların bitkilerde meydana getirdiği hastalık belirtileri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
10 Bitki paraziti nematodların ekolojisi. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
11 Bitki paraziti nematodların mikroorganizmalarla ilişkileri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
12 Nematod-viüs ilişkisi, virüs taşıyan nematodlar (Trichoderidae; Trichodorus spp, Paratrichodorus spp) Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
13 Bitki paraziti nematodlar ile çalışma yöntemleri. Nematodların topraktan ve bitki kısımlarından elde edilme yöntemleri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
14 Laboratuarda nematodların preparasyonu ve yöntemlerin tanıtımı. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
15 Bitki parazti nematodlara karşı kullanılan savaş yöntemleri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar