DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Böcek Ekolojisi * BKP   304 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamil KARUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.KAMİL KARUT1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.CENGİZ KAZAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Böceklerin populasyon gelişimine etki eden ekolojik faktörleri öğreterek, böcek populasyonlarının yönetilmesi için gerekli bilgi birikimini sağlamak.
Dersin İçeriği
Böcek ekolojisindeki temel kavramlar ile böceklerin yeryüzünde başat olma nedenleri, böcek populasyonlarını sınırlayan ekolojik faktörler, türler içi ve türler arası rekabet, yaşam çizelgeleri farklı ekolojik koşullarda tür zenginliği gibi kavramları içerir

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı, böceklerin sınıflandırılması ile ilgili temel kavramlar, ilkel böcek takımlarının genel özellikleri Ders Notundaki İlgili Konular
2 Ekolojide kullanılan bazı tanımlar ekolojinin bölümleri; Otoekoloji, Sinekoloji Böcek Çevrebilimi: 4-10 s.
3 Böceklerin yeryüzünde başat olma nedenleri Böcek Çevrebilimi :11-17
4 Böceklerin başat olma nedenleri (devam) Böcek Çevrebilimi :11-17
5 Böceklerin populasyon yoğunluğuna etki eden canlı ve cansız etmenler Böcek Çevrebilimi: 18-181
6 Populasyon yoğunluğuna etki eden canlı ve cansız etmenler (devam) Böcek Çevrebilimi :182-256
7 Yaşam çizelgesi nedir Böcek yaşam çizelgeleri ve entomolojide kullanımı, Ecological Methodology, 503-519; Insect Ecology, 135-139
8 Ara Sınav Böcek Çevrebilimi:4-256
9 Yaşam çizelgesi tipleri, üremeyi esas alan yaşam çizelgeleri, ölümü esas alan yaşam çizelgeleri, yaşam çizelgelerinin hesaplanması, Ecological Methodology, 503-519; Insect Ecology, 135-139; Ecology, 399-401;
10 İşlevsel ve sayısal tepkiler, işlevsel, sayısal tepki hesaplamaları, entomolojide kullanımına ilişkin örnekler, Insect Ecology, 62-66, 91, 242
11 Böcek biyoçeşitliliği, biyoçeşitlilik nedir, biyoçeşitlilik parametrelerinin hesaplanması (dominantlık, benzerlik ve çeşitlilik indisleri) Ecological Methodology, 411-451
12 Adalar coğrafyası Ecology, 709-712; Insect Ecology, 353-360, 429-431
13 Böcek populasyonlarının belirlenmesinde kullanılan örnekleme yöntemleri Entomology, Pest Management, 205-229
14 Böcek populasyonlarının belirlenmesinde kullanılan örnekleme yöntemleri (devam) Entomology, Pest Management, 230-24
15 Ödev sunu Çeşitli kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve sunulardan final sınavına hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar