DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bakteriyoloji * BKP   307 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yeşim AYSAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.YEŞİM AYSAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çeşitli kültür bitkilerinde görülen ve ekonomik zarar oluşturan prokaryotlar (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) hakkında genel bilgiler öğrenmek ve bu hastalıkların mücadele stratejilerinin neler olduğu hakkında genel bilgiler öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Bitki bakteriyolojisi ve çalışma alanları, bitkilerde hastalık yapan bakteri, fitoplazma ve spiroplazma etmenleri, bitkilerde meydana getirdikleri simptomlar ve bunlara karşı korunma ve mücadele yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bakteriyoloji ve fitobakteriyoloji biliminin tarihsel gelişimi / Ödev verilmesi Ders kitabı temini
2 Bitki patojen prokaryotların hücresel yapısı, bakteri hücresinin genel özellikleri, fitoplazma ve spiroplazma arasındaki benzerlik ve farklılıklar Ders kitabından konuyu okuma
3 Bitki patojen prokaryotların taksonomisi ve isimlendirme Ders kitabından konuyu okuma
4 Bitki patojen prokaryotların neden olduğu hastalık belirtileri ve ürettikleri virülenslik faktörleri Ders kitabından konuyu okuma
5 Konukçu-patojen ilişkileri (bitkiye giriş, enfeksiyon öncesi koşullar, hastalıklara dayanıklık, taşınma ve yayılma) Ders kitabından konuyu okuma
6 Konukçu-patojen ilişkileri (bitkiye giriş, enfeksiyon öncesi koşullar, hastalıklara dayanıklık, taşınma ve yayılma) Ders kitabından konuyu okuma
7 Bitki patojen prokaryotların tanısı (simptomolojik, mikroskopik inceleme, izolasyon, geleneksel tanı, moleküler ve serolojik tanı) Ders kitabından konuyu okuma
8 Ara Sınav
9 Bitki patojen prokaryotlarla mücadele yollarından yasal önlemler (karantina ve sertifikasyon) Ders kitabından konuyu okuma
10 Bitki patojen prokaryotlarla mücadele yollarından kültürel önlemler Ders kitabından konuyu okuma
11 Bitki patojen prokaryotlarla mücadele yollarından sanitasyon ve eradikasyon Ders kitabından konuyu okuma
12 Bitki patojen prokaryotlarla mücadele yollarından biyolojik mücadele (biyolojik preparatlar) Ders kitabından konuyu okuma
13 Bitki patojen prokaryotlarla mücadele yollarından kimyasal preparatlar (antibiyotikler, bakırlı preparatlar, bitki aktivatörleri ve dezenfektanlar) Ders kitabından konuyu okuma
14 Bitki patojen prokaryotlarla mücadelede tohum uygulamaları Ders kitabından konuyu okuma
15 Ödevlerin Tartışılması Ders kitabından konuyu okuma
16-17 Final Sınavı Ders kitabından konuyu okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar