DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bakteriyoloji ve fitobakteriyoloji biliminin tarihsel gelişimi / Ödev verilmesi Ders kitabı temini
2 Bitki patojen prokaryotların hücresel yapısı, bakteri hücresinin genel özellikleri, fitoplazma ve spiroplazma arasındaki benzerlik ve farklılıklar Ders kitabından konuyu okuma
3 Bitki patojen prokaryotların taksonomisi ve isimlendirme Ders kitabından konuyu okuma
4 Bitki patojen prokaryotların neden olduğu hastalık belirtileri ve ürettikleri virülenslik faktörleri Ders kitabından konuyu okuma
5 Konukçu-patojen ilişkileri (bitkiye giriş, enfeksiyon öncesi koşullar, hastalıklara dayanıklık, taşınma ve yayılma) Ders kitabından konuyu okuma
6 Konukçu-patojen ilişkileri (bitkiye giriş, enfeksiyon öncesi koşullar, hastalıklara dayanıklık, taşınma ve yayılma) Ders kitabından konuyu okuma
7 Bitki patojen prokaryotların tanısı (simptomolojik, mikroskopik inceleme, izolasyon, geleneksel tanı, moleküler ve serolojik tanı) Ders kitabından konuyu okuma
8 Ara Sınav
9 Bitki patojen prokaryotlarla mücadele yollarından yasal önlemler (karantina ve sertifikasyon) Ders kitabından konuyu okuma
10 Bitki patojen prokaryotlarla mücadele yollarından kültürel önlemler Ders kitabından konuyu okuma
11 Bitki patojen prokaryotlarla mücadele yollarından sanitasyon ve eradikasyon Ders kitabından konuyu okuma
12 Bitki patojen prokaryotlarla mücadele yollarından biyolojik mücadele (biyolojik preparatlar) Ders kitabından konuyu okuma
13 Bitki patojen prokaryotlarla mücadele yollarından kimyasal preparatlar (antibiyotikler, bakırlı preparatlar, bitki aktivatörleri ve dezenfektanlar) Ders kitabından konuyu okuma
14 Bitki patojen prokaryotlarla mücadelede tohum uygulamaları Ders kitabından konuyu okuma
15 Ödevlerin Tartışılması Ders kitabından konuyu okuma
16-17 Final Sınavı Ders kitabından konuyu okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar