DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Paraziti Nematodlar ve Mücadelesi BKP   411 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Halil ELEKCİOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM HALİL ELEKCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kültür bitkilerinde zararlı bitki paraziti nematodları tanıtmak, önemli türlerin zararlıları, biyolojileri ve ekolojileri ve mücadeleleri konularını öğrenmek, tüm savaş ilkeleri doğrultusunda kültür bitkilerinde zararlı nematodların meydana getirdiği sorunların çözülmesi ve bu amaçla değişik mücadele yöntemleri hakkında temel bilgileri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Tarımı yapılan önemli kültür bitkilerinde ekonomik zarar yapan nematod türlerinin tanınması, biyolojileri, yaşam döngüleri, zarar şekli, bitkilerde meydana getirdiği hastalık belirtileri, laboratuarda elde edilme yöntemleri ve bu zararlılara karşı en uygun mücadele yöntemleri teorik ders, örnekler ve uygulama yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültür bitkilerinde zarar oluşturan bitki paraziti nematodların ekonomik önemleri, tarihçeleri, özellikleri, sınıflandırılmaları, oluşturdukları genel zarar şekilleri
2) Turunçgil ve muzda zarar oluşturan bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri.
3) Bağda ve zeytinde zarar oluşturan bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri.
4) Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri.
5) Yumuşak çekirdekli meyve bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri.
6) Tahıllarda bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri.
7) Endüstri bitkilerinde bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri.
8) Patateste bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri.
9) Seralarda yetiştirilen sebzelerde bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri.
10) Çeşitli sebzelerde bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri.
11) Çeşitli sebzelerde bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri.
12) Çilek, fındık ve cevizde bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri.
13) Süs bitkilerinde bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri.
14) Orman ağaçlarında bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültür bitkilerinde zarar oluşturan bitki paraziti nematodların ekonomik önemleri, tarihçeleri, özellikleri, sınıflandırılmaları, oluşturdukları genel zarar şekilleri Ders notları ve sunular. Anlatım
2 Turunçgil ve muzda zarar oluşturan bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
3 Bağda ve zeytinde zarar oluşturan bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
4 Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
5 Yumuşak çekirdekli meyve bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
6 .Tahıllarda bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Endüstri bitkilerinde bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Patateste bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
10 Seralarda yetiştirilen sebzelerde bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
11 Çeşitli sebzelerde bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
12 Çeşitli sebzelerde bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
13 Çilek, fındık ve cevizde bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Süs bitkilerinde bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Orman ağaçlarında bitki paraziti nematodlar, tanınması, zararları ve mücadele yöntemleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar