DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarımda Bitki Koruma * BKP   459 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serdar SATAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.SERDAR SATAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FEYZULLAH NEZİHİ UYGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz konvansiyonel tarımı, tarımda getirdiği pek çok gelişmeye karşın başta çevre ve insan sağlığını tehdit eden birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların günümüzde en önemli çözümlerinden biriside Organik Tarım dır. Organik tarım, tarımsal üretim sisteminde sorun olan nedenlere karşı sadece insan kazancına yönelik değil aynı zamanda doğanında yanında yer alan çözüm önerileri getiren bir uygulama olarak doğmuştur. Organik tarımın prensipleri, uygulama koşulları, organik tarım sisteminde bitki koruma etmenlerine karşı uygulanabilecek kalıntı problemi olmayan yöntemlerin öğretilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Organik tarım nedir, nerede nezaman uygulanmalaıdır, oraganik tarımda karşılaşılan bitki koruma problmeleri ve çözümleri nelerdir, ve bunların derslerde tartışılması sera ve tarlalarda uygulamaları dersin ana içeriğidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım sistemleri ve nerede nezamn niçin Organik tarımın Önerilen kaynaklar ve ders sunumları ile arazi uygulamaları
2 Organik tarımın tanımı, amaçları ve Türkiye ile Dünyadaki durumu ve diğer tarım sistemleri ile karşılaştırma Önerilen kaynaklar ve ders sunumları ile arazi uygulamaları
3 Organik tarım sistemine geçiş kuralları ve organik tarım alanında olması gereken özellikler, Sera ve tarla uygulamaları Önerilen kaynaklar ve ders sunumları ile arazi uygulamaları
4 Organik tarımda bitki deseni ve zararlı etmenler açısından önemi, Sera ve tarla uygulamaları Önerilen kaynaklar ve ders sunumları ile arazi uygulamaları
5 Organik tarımda uygulanacak tarımsal işlemlerden sulama, gübreleme, toprak işleme yöntemleriyle zararlı etmenler arasındaki ilişki Önerilen kaynaklar ve ders sunumları ile arazi uygulamaları
6 Organik tarımda sertifikasyon ve kuralları, Sera ve tarla uygulamaları Önerilen kaynaklar ve ders sunumları ile arazi uygulamaları
7 Organik tarımda savaş yöntemleri ve prensipleri I, Sera ve tarla uygulamaları Önerilen kaynaklar ve ders sunumları ile arazi uygulamaları
8 Organik tarımda savaş yöntemleri ve prensipleri II, Sera ve tarla uygulamaları Önerilen kaynaklar ve ders sunumları ile arazi uygulamaları
9 Ara sınav Ara sınava kadar görülen konularla ilgili yazılı, sera ve açık tarla uygulamaları ile sözlü sınav
10 Organik tarımda savaş yöntemleri ve prensipleri III, Sera ve tarla uygulamaları Önerilen kaynaklar ve ders sunumları ile arazi uygulamaları
11 Organik tarımda bitki koruma etmenlerine karşı kullanılabilecek pestisitler I, Sera ve tarla uygulamaları Önerilen kaynaklar ve ders sunumları ile arazi uygulamaları
12 Organik tarımda bitki koruma etmenlerine karşı kullanılabilecek pestisitler II, Sera ve tarla uygulamaları Önerilen kaynaklar ve ders sunumları ile arazi uygulamaları
13 Organik tarımda bitki koruma etmenlerine karşı kullanılabilecek pestisitler III, Sera ve tarla uygulamaları Önerilen kaynaklar ve ders sunumları ile arazi uygulamaları
14 Uygulamalarda yetiştirilen kültür bitkilerindeki problemlerin analizi, Önerilen kaynaklar ve ders sunumları ile arazi uygulamaları
15 Uygulamalarda yetiştirilen kültür bitkilerindeki problemlerin rapor edilmesi Önerilen kaynaklar ve ders sunumları, arazi uygulamalarının deerlendirilmesi
16-17 YIL SONU SINAVI Final sınavına kadar görülen konularla ilgili yazılı, sera ve açık tarla uygulamaları ile sözlü sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar