DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik * BKP   103 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yüksel UFUKTEPE
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYSUN AKYÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mekaniğin temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamak ve fizik problemlerinin çözümü için doğru teknikleri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Fizik ve ölçme, vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, çizgisel momentum ve korunumu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fiziğin doğası, Fizik problemlerinin çözümü, standartlar ve birimler, birimlerin tutarlığı ve dönüşümleri, belirsizlik ve anlamlı basamak, tahminler ve büyüklüğün derecesi, vektörler ve vektörel toplam, vektörlerin bileşenleri, birim vektör, vektörlerin çarpımı Ders Kaynaklardan ön okuma
2 Yerdeğiştirme, zaman ve ortalama hız, anlık hız. İlgili bolumu okuma
3 ortalama ve anlık ivme, sabit ivmeli hareket, serbest düşen cisimler, integrasyonla hız ve konum Ders Kaynaklardan ön okuma
4 Konum ve hız vektörleri, ivme vektörü, Ders Kaynaklardan ön okuma
5 Eğik atış hareketi, dairesel hareket, bağıl hız. Ders Kaynaklardan ön okuma
6 Kuvvet ve etkileşimler, Newtonun birinci yasası, Newtonun ikinci yasası. Ders Kaynaklardan ön okuma
7 kütle ve ağırlık, Newtonun üçüncüyasası, serbest cisim diyagramları. Ders Kaynaklardan ön okuma
8 Ara Sınav Ders Kaynaklardan ön okuma
9 Sürtünme kuvvetleri, dönme hareketinin dinamiği, doğadaki temel kuvvetler. Ders Kaynaklardan ön okuma
10 İş, kinetik enerji ve İş-enerji teoremi. Ders Kaynaklardan ön okuma
11 Değişken kuvvetlerle iş ve enerji, güç. Ders Kaynaklardan ön okuma
12 Kütleçekimi potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi. Ders Kaynaklardan ön okuma
13 Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler, kuvvet ve potansiyel enerji, enerji diyagramları. Ders Kaynaklardan ön okuma
14 Momentum ve itme, momentumun korunumu. Momentumun korunumu ve çarpışmalar, esnek çarpışmalar, Ders Kaynaklardan ön okuma
15 Genel tekrar Ders kaynaklarından ön okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar