DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik BKP   106 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan Tamer KAYAALP
Dersi Verenler
Prof.Dr.GÖKHAN TAMER KAYAALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere temel istatistik bilgisi kazandırarak, istatistiğin önemini ve değerini kavramalarını sağlamak, çeşitli istatistik analizleri yapabilme yeteneği kazandırarak hangi analizin hangi amaç doğrultusunda yapılabileceği konusunda karar verebilme yeteneklerini geliştirmek, öğrencilerin mezun olduktan sonra bitki koruma alanına ait denemelerde elde edilen verileri derste öğrendikleri istatistik yöntemleri kullanarak kolaylıkla analiz yapmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
İstatistik analiz yöntemlerini ve sonuçların yorumlanmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel İstatistik Analiz yöntemlerini ve analiz sonuçlarının yorumlanmasını bilir.
2) Analiz yapma yöntemlerini bilir.
3) sentez yapma yöntemlerini bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel İstatistik Kavramlar ve Notasyonlar Ders kitabındaki ilgili konular
2 Verilerin Sınıflandırılması ve Grafikler Ders kitabındaki ilgili konular
3 Yer Ölçüleri Ders kitabındaki ilgili konular
4 Dağılış Ölçüleri Ders kitabındaki ilgili konular
5 Kesikli Olasılık Dağılışları Ders kitabındaki ilgili konular
6 Sürekli Olasılık Dağılışları Normal Dağılış Ders kitabındaki ilgili konular
7 Standart Normal Dağılış Ders kitabındaki ilgili konular
8 Güven Aralıkları Ders kitabındaki ilgili konular
9 ara sınav Ders kitabındaki ilgili konular
10 Hipotez testleri ve hata tipleri Ders kitabındaki ilgili konular
11 Ortalamalar ve oranlarla ilgili hipotez testleri Ders kitabındaki ilgili konular
12 Khi-kare analizi Ders kitabındaki ilgili konular
13 Regresyon analizi Ders kitabındaki ilgili konular
14 Korelasyon analizi Ders kitabındaki ilgili konular
15 Genel Değerlendirme Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 YARIYIL SONU SINAVI Ders kitabındaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar