DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zooloji * BKP   111 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Saadet Pınar ÖZALP
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSAADET PINAR ÖZALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zoolojinin tanımı ve sınıflandırılması, hücre, sitoplazma ve organeller, hayvansal dokuların yapısı ve fonksiyonları, hayvanlarda organ sistemleri ve işlevlerinin öğrenilmesi hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
Zoolojinin dalları ,canlıların özellikleri, hücre, hücre zarı, sitoplazma ve içindeki organeller, gelişme, hayvansal dokular( epitel doku, bağ ve destek doku, kas doku, sinir doku, kan doku),hayvanlarda organ sistemleri ve işlevleri, metabolizma, enzim, beslenme ve vitaminler, sindirim sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zooljinin tanımı , alt dalları, canlıların oluşumu anlatım
2 canlıların özellikleri , fiziksel ve kimyasal yapıları anlatım
3 protoplazmanın yapısına giren organik maddeler anlatım
4 hücrenin yapısı, işlevi ve genel morfolojisi anlatım
5 hücre zarı, sitoplazma ve organeller anlatım
6 Hücre bölünmesi, gelişme ve yumurta tipleri anlatım
7 hayvansal dokular , epitel doku ve özellikleri anlatım
8 Ara Sınav
9 bağ doku anlatım
10 kas dokusu ve özellikleri anlatım
11 sinir ve kan dokusu anlatım
12 metabolizma, enzimler anlatım
13 beslenme ve vitaminler anlatım
14 Sindirim ve boşaltım sistemi anlatım
15 solunum ve dolaşım sistemi anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar