DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İklim Bilgisi * BKP   114 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatih TOPALOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.FATİH TOPALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meteorolojik verilerin toplanması, özetlenmesi, analizi, yorumlanması ve karara varılmasını öğretmek ve öğrencileri çalışma sonuçlarının yorumlarını bu esasa göre yapabilir duruma getirmek.
Dersin İçeriği
Meteoroloji, atmosfer, enerji, ısı ve sıcaklık, buharlaşma, nem, yoğunlaşma, yağış, hava basıncı, rüzgarlar, hava kütleleri, cepheler, küresel iklim, tarım ve meteoroloji, istatistiksel analizler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meteorolojinin tanımı ve çeşitleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
2 Atmosfer, tanımları, sınıflandırılması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
3 Enerji, ısı ve sıcaklık Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
4 Buharlaşma, nem ve yoğunlaşma Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
5 Bulutlar ve çeşitleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
6 Yağış Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
7 Hava Basıncı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
8 Ara sınav
9 Hava kütleleri ve cepheler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
10 Rüzgarlar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
11 Tarımsal Meteoroloji Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
12 Don olayı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
13 Kuraklık çeşitleri ve çölleşme, su ve rüzgar erozyonu Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
14 İklim değişikliği ve istatistiksel yöntemlerle saptanması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
15 İklim değişikliği ve istatistiksel yöntemlerle saptanması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar