DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce 2   2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aslıcan DEĞERLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ASLICAN DEĞERLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler günlük ifadeleri ve ihtiyaçlarını ifade edebilecekleri temel kalıp ve deyimleri öğrenebilirler,anlar ve kullanırlar,kendisini veya bir başkasını nasıl tanıtacağını öğrenirler,nerede yaşadığı,ne işle meşgul olduğu,neden bir yabancı dil öğrendiği gibi sorulara cevap verir,dil becerilerini kullanarak iletişim kurabilir.
Dersin İçeriği
Selamlama,isimler,sayılar,günler,aylar,mevsimler,bu..,şu..,saatler,kim,ne,nerede..soruları,günlük alışkanlıklar,zaman edatları,-ebilirlik,gereklilik,miktar belirteçleri,aile ağacı,sahiplik sıfatları,zorunluluk,sahiplik,kaç tane,ne kadar,çok az,bir kaç tane,yer edatları,teklifte bulunma,yardım isteme,öneride bulunma,temel zamanlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kişisel,ailesel ve rutin durumlarda bilgi alışverişi yapabilmek.
2) Günlük yaşamla ilgili yazıların ana noktalarını anlayabilmek.
3) Kişisel iilgi alanlarıyla ilgili basit düzeyde yazılar oluşturabilmek.
4) Geçmişi ile ilgili basit düzeyde bilgi verebilmek.
5) Planları ve fikirleri ifade edebilmek,sebep ve sonuç belirtmek.
6) Dilin kullanıldığı yerde gelişen durumla baş edebilmek.
7) Geçmiş olaylar ve durumlar hakkında konuşabilmek.
8) Fikirlerini ifade edebilmek ve paylaşabilmek.
9) Durumları ve şartları kıyaslamak.
10) Günlük rutinler ve artık gelişen durumlarda kullanılan ifadeleri,cümleleri anlayabilmek.
11) Farklı durumlarda teklif ve önerilerde bulunabilmek.
12) Tüm durum ve şartlarda soru sorabilmek ve yanıtlayabilmek.
13) Amaçları,istekleri ve planları ifade edebilmek.Can express the aims,plans and intensions.
14) Tüm becerilerikullanarak iletişim kurabilmek.
15) Teklif ve tavsiyeleri verebilmek ve anlayabilmek.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçü kalıpları kullanarak soru sormak ve bilgi almak.Sıfat ekli soru kalıpları.How-adj... Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Yiyecek ve içecekler hakkında konuşmak.Miktar belirteçleri Ders notları-Sunu
3 Gelecek Zaman,planlanmış gelecek zaman Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Yön tarif ve talimatları.Yer ve yön bildiren edatlar Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 İklim ve yaşam tarzları tarif ve tasvirleri.Bağlaçlar-fakat-e rağmen-böylece-bu yüzden-çünkü Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Zaman bildiren edatlar-in-on-at Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Soru sorma ve yanıt verme.İzin ve rica cümleleri,kalıpları Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Sıfatlar ve sıfat derecelendirmeleri Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
9 Tavsiye cümleleri-should-should not Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Ara Sınav Ders notları-Sunu Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
11 Öneri cümleleri-öneri alma-verme kalıpları Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Say- Tell fiilleri-kullanımları Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Would like-like Would prefer-prefer kullanımları Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Present Perfect Tense Fiilerin 3. halleri-have to-do not have to kullanımı Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Genel Tekrar Ders notları-Sunu Bireysel Çalışma
Ödev
Portfolyo
16-17 Final Sınavı Final Sınavı Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar