DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Mikrobiyoloji * BKP   122 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Orhan BOZAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiORHAN BOZAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikrobiyolojinin tarihçesini, önemini, temel kurallarını, mikroorganizma gruplarını, mikroorganizmaların genel özelliklerini ve tanısını, mikroorganizmalarda genetik olayları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojiye giriş ve tarihçesi, mikroorganizmaların genel özellikleri, mikroorganizmalarda beslenme ve gelişme koşulları, mikroorganizmaların tanılanmasında kullanılan serolojik ve moleküler yöntemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyolojiye Giriş - I Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
2 Mikrobiyolojiye Giriş - II Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
3 Mikroorganizmaların Genel Özellikleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
4 Mikroorganizmalarda Beslenme ve Gelişme Koşulları Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
5 Mikroorganizmalarda Çoğalma ve Gelişmenin Kontrol Altına Alınması Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
6 Mikrobiyal Metabolizma - I Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
7 Mikrobiyal Metabolizma - II Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
8 Ara Sınav Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
9 Mikroorganizmalarda Çeşitlilik - I Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
10 Mikroorganizmalarda Çeşitlilik - II Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
11 Mikroorganizmalarda Çeşitlilik - III Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
12 Mikrobiyal Genetiğe Giriş ve Mutasyonlar Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
13 Mikrobiyal Ekosistemler ve Bitki-Mikroorganizma Etkileşimleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
14 İmmünolojiye Giriş ve Serolojik Testler Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
15 Mikrobiyal Tanı Yöntemleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar