DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fitopatoloji * BKP   201 3 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeşim AYSAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.YEŞİM AYSAN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SAADETTİN BALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüm kültür bitkilerinde biyotik ve abiyotik faktörler nedeniyle zarar gören bitkilerde hastalık-konukçu etkileşimleri, hastalanan bitkilerde meydana gelen fizyolojik ve anatomik değişimler, oluşan belirtiler, hastalık etmenlerinin etiyolojisi, tanınmaları, yayılma ve dağılma yolları, infeksiyon yapma koşulları, etmenlerin çoğalmaları, hayat döngüleri ve mücadele yöntemleri ile ilgili temel ve genel kavramları geliştirmektir
Dersin İçeriği
Bitki patojeni mikroorganizmaların ve abiyotik faktörlerin bitkiye verdiği zarar ve mücadelesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GİRİŞ - Tarım ve Bitki Hastalıkları, Fitopatoloji Bilimi, Tarihçe, Genel Sınıflandırma Ödev verilmesi Ders kitabı ve materyal temini
2 Parazitizm ve Hastalık Gelişimi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
3 Patojenler Bitkilere Nasıl Saldırır Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
4 Hastalıklar Ürünleri Nasıl Etkiler Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
5 Bitki Hastalıklarının Genetiği ve Patojenlere Karşı Bitki Savunma Mekanızmaları Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
6 Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
7 Abiyotik Hastalıklar ve Hastalık Gelişimi Üzerine Çevrenin Etkisi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
8 Ara Sınav Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
9 Prokaryotlar Tarafından Neden Olan Hastalıklar Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
10 Funguslar tarafından neden olunan hastalıklar Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
11 Virüs ve viroidler tarafından neden olunan hastalıklar Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
12 Yabancı otlar ve mücadelesi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
13 Hastalık teşhisi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
14 Hastalık mücadelesinde genel yöntemler Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
15 Pestisitler ve Ödevlerin Tartışılması Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
16-17 Final Sınavı Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar