DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Entomoloji * BKP   202 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Rifat ULUSOY
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET RİFAT ULUSOY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zoolojinin bir dalı olan Entomolojide Böceklerin Anatomi, Fizyoloji, Ekoloji, Böceklerde üreme ve gelişme, Tarımsal mücadeleye karar verme ölçütleri ile böceklerle savaşım hakkında temel bilgileri öğretmek
Dersin İçeriği
Böceklerin sistematikteki yeri ve yakın hayvan grupları ile farklılıkları, Böceklerin dış yapısı, Böceklerin iç organlarının yapısı ve işleyişi, Böceklerde üreme ve gelişme, Böcekler ile savaşım ve önemli böcek takımlarının sınıflandırılması hakkında bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arthropoda şubesindeki sınıfların genel özellikleri ile birbirlerinden ayrımı, Hexapodaya genel giriş ve tarımdaki ekonomik önemi İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
2 Böcek morfolojisi ve dış isketet İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
3 Baş, Thorax, Abdomen ve uzantıları İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
4 Böcek Anatomisi ve Fizyolojisi: Kas, Sindirim ve boşaltım sistemleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
5 Dolaşım, solunum ve üreme sistemleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
6 Sinir sistemi ve duygu organları İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
7 Böceklerin üreme şekilleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
8 Böceklerde gelişme İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
9 ARA SINAV Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
10 Böcek ekolojisi (Temel kavramlar) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
11 Tarımsal alanlarda zararlı olan Böcekler ile mücadelede bilinmesi gereken temel ölçütler ve Yasal Mücadele İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
12 Böcekler ile Kültürel, Fiziksel ve Biyolojik mücadele (Temel Kavramlar) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
13 Kimyasal mücadele ve Entegre Mücadele Kavramı (IPM) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
14 Böceklerin takımlarının sınıflandırılması ve Genel Özellikleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
15 Böceklerin takımlarının sınıflandırılması ve Genel Özellikleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
16-17 FİNAL Dönem başından itibaren anlatılan konuları içeren ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar