DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyolojisi * BKP   203 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Celaleddin BARUTÇULAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.CELALEDDİN BARUTÇULAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkinin temel yaşam süreçleri, çalışması, büyüme ve gelişmesi hakkında öğrenciye genel bilgi vermek
Dersin İçeriği
Bitkilerde başlıca metabolik süreçler, büyüme ve gelişme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkilerinin yapısı, organizasyonu ve farklı düzeydeki fizyolojik fonksiyonları Ders kitabından ve yardımcı kitaplardan konunun okunması
2 Bitki-su ilişkileri: genel özellikler, bitki su potansiyeli Ders kitabından ve yardımcı kitaplardan konunun okunması
3 Bitki-su ilişkileri: suyun bitkideki hareketi Ders kitabından ve yardımcı kitaplardan konunun okunması
4 Bitkilerde fotosentez: fotosentetik sistem Ders kitabından ve yardımcı kitaplardan konunun okunması
5 Bitkilerde fotosentez: ışığa bağlı süreçler Ders kitabından ve yardımcı kitaplardan konunun okunması
6 Bitkilerde fotosentez: Karbondioksit difüzyonu Ders kitabından ve yardımcı kitaplardan konunun okunması
7 Bitkilerde fotosentez: Karbondioksit asimilasyonu, C3 ve C4 yolu Ders kitabından ve yardımcı kitaplardan konunun okunması
8 Ara Sınav Ders kitabından ve yardımcı kitaplardan konunun okunması
9 ARA SINAVI Ara sınava kadar işlenmiş olan konuları verilen ders notu, diğer kaynaklar ve sunulardan sınava
10 Bitkilerde fotosentez: fizyolojik ve ekolojik irdeleme Ders kitabından ve yardımcı kitaplardan konunun okunması
11 Bitkilerde solunum Ders kitabından ve yardımcı kitaplardan konunun okunması
12 Bitkilerde azot asimilasyonu Ders kitabından ve yardımcı kitaplardan konunun okunması
13 Bitkilerde asimilatların taşınması Ders kitabından ve yardımcı kitaplardan konunun okunması
14 Bitkilerde büyüme ve gelişme: temel esaslar Ders kitabından ve yardımcı kitaplardan konunun okunması
15 Bitkilerde büyüme ve gelişme:gelişmenin kontrolü ve hormonlar Ders kitabından ve yardımcı kitaplardan konunun okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Preparation for the examination

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar