DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Zootekni * BKP   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Uğur SERBESTER
Dersi Verenler
Prof.Dr.ULVİYE KUMOVA1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HASAN RÜŞTÜ KUTLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çiftlik hayvanlarında sindirim sistemleri, kaba ve yoğun yemler, karma yem üretimi
Dersin İçeriği
Sindirim sistemi tiplerini öğretmek, çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan yem kaynaklarını tanıtmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal üretim değerleri (Çiftlik hayvanı sayıları, yem üretimi, hayvansal üretim ihracat ve ithalat istatistikleri) Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
2 Çiftlik hayvanlarında sindirimi sistemleri, tek mideliler/çok mideliler Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
3 Yemlerin sınıflandırılması Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
4 Çiftlik hayvanlarında sindirimi sistemleri, tek mideliler/çok mideliler Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
5 Kaba yemler (Baklagil yem bitkileri ve Buğdaygil yem bitkileri) Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
6 Yoğun yemler Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
7 Yem katkı maddeleri Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
8 Ara Sınav
9 Dünya ve Türkiye hayvancılığına genel bakış Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
10 Çiftlik hayvanlarında üreme Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
11 Hayvan ıslahı Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
12 Sığır yetiştiriciliği Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
13 Koyun yetiştiriciliği Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
14 Keçi Yetiştiriciliği Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
15 Kanatlı hayvan yetiştiriciliği Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar