DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çayır Mera ve Yem Bitkileri * BKP   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Rüştü HATİPOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.RÜŞTÜ HATİPOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.VEYİS TANSI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yem bitkilerinin önemi, vejetatif ve generatif özellikleri ve teşhisi, adaptasyonu, ülkemiz için önemli olanlarının yetiştiriciliği ve çayır-mera ekosistemlerinin sürüdürülebilir kullanım esaslarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Buğdaygil yem bitkilerini önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğine ilişkin konular, baklagil yem bitkilerini önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğne ilişkin konular, çayır- meraların rolü ve amenajmanına ilişkin konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Buğdaygil yembitkileri kültürünün önemi, tarihçesi Ön okuma
2 Buğdaygil yembitkilerinin bitkisel özelliklerinin tanıtılması ve sınıflandırılması Ön okuma
3 Buğdaygil yembitkilerinin yetiştirme tekniği Ön okuma
4 Önemli serin iklim buğdaygil yembitkileri Ön okuma
5 önemli sıcak mevsim buğdaygil yembitkileri Ön okuma
6 Baklagil yembitkileri kültürünün önemi, tarihçesi Ön okuma
7 Baklagil yembitkilerinin bitkisel özelliklerinin tanıtılması ve sınıflandırılması Ön okuma
8 Baklagil yembitkilerinin İklim ve Toprak istekleri Ön okuma
9 Bazı önemli baklagil yembitkisi türlerinin yetiştirme tekniği Ön okuma
10 Ara sınav Sınava hazırlanma
11 Doğal Kaynaklar İçersinde Çayır-Mera Ekosistemlerinin Yeri ve önemi Ön okuma
12 Çayır ve Mera Ekosistemlerinim Yapı ve İşlevleri Ön okuma
13 Çayır-Mera Ekosistemlerinin Hayvansal Üretimdeki ve Doğal Çevrenin Korunmasındaki Yeri ve Önemi Ön okuma
14 Meraların sürdürülebilir kullanım esasları Ön okuma
15 Çayırların sürdürülebilir kullanım esasları ve ot muhafaza teknikleri Ön okuma
16-17 Yıl sonu sınavı Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar