DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Mekanizasyon BKP   207 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali BAYAT
Dersi Verenler
Arş.Gör.ÇAĞDAŞ CİVELEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, tarımda insan ve hayvan gücü yerine işlerin makinalarla yapılması, bu makinaların doğru kullanımı ve doğru makina seçimi konuları anlatılmaktadır.
Dersin İçeriği
Tarımda kullanılan kuvvet makinaları, iş makinaları, bu makinaların ayar ve bakımıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımda bitkisel ve hayvansal üretimde kullanılan güç kaynaklarını öğrenir.
2) Tarımda kullanılan güç kaynaklarının seçimini yapar
3) Tarımda kullanılan iş makinalarının öğrenir
4) Tarımda kullanılan iş makinalarının bakım , ayar ve onarımını öğrenir
5) Tarımda kullanılan ekipmanların iş kapasitelerini hesaplamayı öğrenir.
6) Tarımda kullnılan çeşitli otomasyon sistemlerini öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal Mekanizasyona Giriş anlatım Anlatım
2 Enerji ve Enerji Kaynakları anlatım Anlatım
3 Termik Enerji Kaynakları ve Makinaları anlatım Anlatım
4 Tarım Traktörleri anlatım Anlatım
5 Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği anlatım Anlatım
6 Hayvancılıkta Mekanizasyon anlatım Anlatım
7 Kuvvet Makinaları Uygulaması anlatım Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Toprak İşleme Makinaları anlatım Anlatım
10 Ekim Dikim ve Gübreleme Makinaları anlatım Anlatım
11 Sulama Makinaları anlatım Anlatım
12 Bitki Koruma Makinaları anlatım Anlatım
13 Hasat ve Harman Makineleri anlatım Anlatım
14 Tohum Temizleme Makinaları anlatım Anlatım
15 Tüm Makinelerin Uygulamaları Atölyede pratik Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar