DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sulama ve Drenaj * BKP   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla sulama ve drenaj kavramı, önemli ilkeleri, sulama suyu ölçüm teknikleri, sulama suyunun sağlanması, sulamanın programlanmasında kullanılan yaklaşımlar, bitki su tüketimleri, sulama yöntemleri, sistem planlaması ve değerlendirilmesi için gerekli olan ön bilgiler, drenaj etüdleri, yöntemleri ve sulama drenaj ilişkilerini vermektir.
Dersin İçeriği
Sulama ve drenajın tanımları ve önemi , sulama suyu ölçüm teknikleri, sulama suyunun sağlanması, sulamanın programlanması, bitki su tüketim hesapları, sulama yöntemleri, yüzey sulama, yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinin temel ilkeleri, sistem planlaması ve değerlendirilmesi için gerekli olan ön bilgiler, drenaj etüdleri, drenaj yöntemleri , su kalitesi ve sulama drenaj ilişkileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sulama ve drenajın gelişimi ve önemi, sulama ve drenajın tanımı, Türkiye'de sulama sorunları. Ders notunun ilgili bölümleri
2 Akış ölçme yöntemleri, Sulama suyunun sağlanması, su kaynakları, yüzey su kaynakları, yeraltı suyu, pompaj. Ders notunun ilgili bölümleri
3 Sulama gereksinimi ve programlanması, bitki -toprak-atmosfer (iklim) ilişkileri, bitki kök derinliği. Ders notunun ilgili bölümleri
4 Bitki büyüme mevsimi uzunluğu, toprağın bileşimi, toprak bünyesi, toprak yapısı, özgül ağırlık, hacim ağırlığı, porozite. Ders notunun ilgili bölümleri
5 Toprak suyunun özellikleri, toprak suyunun yararlılığı, toprakta suyun devinimi, sulama gereksinim-iklim ilişkisi ve ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri ve internetten tarama
6 Sulama suyu gereksinimi, su tüketiminin (evapotranspirasyon) belirlenmesi, su tüketiminin doğrudan ölçümü, su tüketiminin kestirimi, bitki katsayıları. Ders notunun ilgili bölümleri
7 Sulama programının oluşturulması, programlama yaklaşımları, sulama zamanının belirlenmesi, bitki belirteçleri, toprak belirteçleri, su bütçesi tekniği, her sulamada uygulanacak su miktarı. Ders notunun ilgili bölümleri
8 Ara sınav Ara sınav
9 Sulama randımanları, sulama gereksinimi, sulama sistemlerinin projeleme ölçütleri ve ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri ve internetten tarama.
10 Sulama yöntemleri, sulama yöntemlerinin sınıflandırılması, yüzey sulama yöntemleri, tava sulama, uzun tava (border) sulama, karık yöntemi. Ders notunun ilgili bölümleri
11 Yağmurlama sulama yöntemi, yağmurlama sulamanın kullanılabilirliği, yağmurlama sulamanın yararları, yağmurlama sulamanın sakıncaları ve sınırlılıkları, yağmurlama sisteminin ögeleri, yağmurlama sistemlerinin tipleri. Ders notunun ilgili bölümleri
12 Damla sulama yöntemi, damla sulama yönteminin kullanılabilirliği, damla sulama yönteminin potansiyel yararlar, damla sulama yönteminin potansiyel sınırlılıkları, damla sulama sisteminin ögeleri. Ders notunun ilgili bölümleri
13 Damla sistemlerinde tıkanmanın denetimi, fertigasyon uygulaması, damla sistemlerinde işletme ve bakım, damla sulama sisteminde sulama suyu gereksinimi, günlük su tüketimi. Ders notunun ilgili bölümleri
14 Tarımsal drenaj, drenajın yararları, drenaj belirtileri, drenaj etüdleri. Ders notunun ilgili bölümleri
15 Drenaj yöntemleri, yüzey drenaj yöntemleri, toprak altı drenaj yöntemleri, mol drenaj yöntemleri Ders notunun ilgili bölümleri
16-17 Yıl Sonu Sınavı Yıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar