DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve Bağ Yetiştiriciliği * BKP   210 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ömür DÜNDAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÖMÜR DÜNDAR1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SERPİL TANGOLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meyvecilik ve bağcılıktaki bazı ilke ve kavramları, meyve tür ve çeşitlerini, dünya ve Türkiye'deki meyve ve üzüm üretim alanı ve miktarları ile meyve ve üzüm yetiştiriciliğini etkileyen faktörler
Dersin İçeriği
Meyvecilik ve bağcılıktaki bazı ilke ve kavramları, meyve tür ve çeşitlerini, dünya ve Türkiye'deki meyve ve üzüm üretim alanı ve miktarları ile meyve ve üzüm yetiştiriciliğini etkileyen faktörler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, Türkiye ve Dünya da Meyvecilik Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Türkiye ve Dünya da meyve ticareti Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Türkiye nin meyvecilik iklim bölgeleri ile bu bölgelerin özellikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Meyvelerin genel sınıflaması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu , meyve ağaçlarında dinlenme, çiçeklerin açılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Meyve ağaçlarında tozlanma, döllenme, meyve tutumu, periyodisite Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Meyve ağaçlarında çoğaltma Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Ara sınav Ara sınav hazırlığı
9 Meyve bahçesi kurulması Meyve ağaçlarının budanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
10 Bağcılığın tarihçesi ve Asmanın coğrafik dağılımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 Türkiye Bağcılığı, Üzümlerin ticari sınıflandırılması, besin değeri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Asmanın morfolojisi: Kök ve sürgün sistemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Asmanın ekolojik istekleri, Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Asmaların aşı ve çelikle çoğaltılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Asmaların aşı ve çelikle çoğaltılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yıl sonu sınavı Final sınvına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar