DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Savaş Mekanizasyonu * BKP   212 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali BAYAT
Dersi Verenler
Prof.Dr.ALİ BAYAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; kimyasal mücadelede kullanılan ilaç uygulama yöntemlerini, ilaç formülasyonlarını, hedef yüzeye bağlı olarak damla tutunmasında etkili faktörleri, ilaç sürüklenmesine etkili faktörleri, sıvı parçalama yöntemlerini, bitki koruma makinalarının seçilmesi ve işletilmesi bakımı konusunda öğrencilere bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında;IPM'in bir parçası olan hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolünde kimyasal mücadele yöntemi, pestisit formulasyon biçimleri, hedef yüzeyler ve özellikleri,püskürtme damlaları,hidrolik memeler, elde ve sırtta çalıştırılan hidrolik pülverizatörler, traktörle çalıştırılan tarla ve bahçe pülverizatörleri, hava akımlı tarla ve bahçe pülverizatörleri, kontrollü damla uygulama tekniği (CDA), elektrostatik püskürtme, ilaç sürüklenmsi, tohum ve alan ilaçlaması, dumanlama, sulama suyu ile kimyasal uygulama, fumigasyon ve diğer teknikler, kalibrasyon ve bakım konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomikzarar eşiğive ekonomikzarar düzeyi Anlatım
2 Bitkikoruma ilaçları sınıflandırılması, kalıcılıkları, kullanım durumu, etki şekilleri,uygulamada güvenlik önlemleri Anlatım
3 Bitkikoruma makinalarının sınıflandırılması, pülverizasyon tekniği, ilaç normu damla çapı ilişkisi, kaplama oranı Anlatım
4 Bitkikoruma ilaçları sınıflandırılması, kalıcılıkları, kullanım durumu, etki şekilleri,uygulamada güvenlik önlemleri Anlatım
5 Değme açıları, kaplama oranı ilişkileri, damla oluşumu, taşınmasıve sürüklenme Anlatım
6 Pülverizatörlerin çalışma ilkesive ana organları Laboratuvar
7 Pülverizatörlede kullanılan pompalar Anlatım
8 Ara Sınav
9 Pülverizatörlerde verdiayar sistemleri, depolar, püskürtma askı sistemleri, depo doldurma sistemleri, pülverizatörlede kullanılanmemeler Laboratuvar
10 Pülverizasyon için gerekli eneji hesabı Anlatım
11 Basınç enerjisi ile çalışanmemeler Anlatım
12 Sıvı bitkikoruma ilaçlarının elektro statik yükle yüklenmesi Anlatım
13 Tarımsal kimyasalların yağmurlama sulama sistemleri ile uygulanması Anlatım
14 Tozlayıcılar ve Mikro granül uygulayıcıları Anlatım
15 Fümigasyon ve topraksterilizasyonu, dumanlama-FinalSınavı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar