DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Herboloji * BKP   305 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sibel UYGUR
Dersi Verenler
Prof.Dr.FEYZULLAH NEZİHİ UYGUR1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SİBEL UYGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Herboloji bilim dalı, çalışma konuları, bunlar içerisinde tarımda zararlı yabancı otların çimlenme ve gelişme biyolojileri, ekolojileri ile yarar ve zararları hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Yabancı otların tanımı ve karakteristikleri; zarar ve yararları ile oluşturdukları kayıplar; yabancı otların gelişme dönemleri ve biyolojileri; allelopati; popülasyon dinamikleri; zararlarını saptamada önemli kriterler bu dersin içeriğidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Herboloji bilim dalı, konuları ve tarihçesi Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
2 Yabancı ot kavramı, yabancı otların yarar ve zararları Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
3 Yabancı otları birbirinden ayıran taksonomik karekteristikleri, yabancı otların sınıflandırılması ve herbaryum teknikleri Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
4 Zehirli yabancı otlar Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
5 Parazit yabancı otlar ve biyolojileri Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
6 Sulu habitatlarda sorun olan algler ve su yabancı otları Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
7 Yabancı otların generatif çoğalması Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
8 Ara Sınav Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
9 Yabancı otların vejetatif çoğalması ve apikal dominans Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
10 Yabancı otları etkileyen biyotik faktörler Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
11 Yabancı otları etkileyen abiyotik faktörler Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
12 Yabancı otların popülasyon dinamiği Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
13 Allelopati ve allelokimyasallar Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
14 Yabancı otların kritik periyodu ve mücadelede önemi Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
15 Yabancı otların ekonomik zarar eşiği ve etkileyen faktörler Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar