DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Bakteri Hastalıkları BKP   306 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeşim AYSAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.YEŞİM AYSAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı çeşitli kültür bitkilerinde hastalık oluşturan prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) tanımı, etiyolojisi, epidemiyolojisi ve mücadele yöntemlerini öğretmektir
Dersin İçeriği
Prokaryorların bazı meyve ağaçlarında (sert çekirdekli meyveler, elma, armut, turunçgillerde), sebzelerde (domates, biber, fasulye, soğan, lahanagiller, kabakgiller, patates), buğday, mısır, pamuk ve süs bitkilerinde neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerde zarar oluşturan bakteri, fitoplazma ve spiroplazma hastalıklarının ekonomik önemleri, tarihçeleri, özellikleri, sınıflandırılmaları, oluşturduğu hastalık belirtileri Ödev verilmesi
2) Turunçgil ve asmada prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi
3) Elma ve armutta prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi
4) Sert çekirdekli meyve ağaçlarında prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi
5) Endüstri bitkileri ve zeytinde prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi
6) Tahıllarda prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi
7) Patateste prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi
8) Ara Sınav
9) Çeşitli sebzelerde prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi
10) Çeşitli sebzelerde prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi
11) Çeşitli sebzelerde prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi
12) Çeşitli sebzelerde prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi
13) Çilek, fındık ve cevizde prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi
14) Süs bitkilerinde prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi
15) Ödev sunumları


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkilerde zarar oluşturan bakteri, fitoplazma ve spiroplazma hastalıklarının ekonomik önemleri, tarihçeleri, özellikleri, sınıflandırılmaları, oluşturduğu hastalık belirtileri Ödev verilmesi Ders kitabı temini Anlatım
2 Turunçgil ve asmada prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Elma ve armutta prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Sert çekirdekli meyve ağaçlarında prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Endüstri bitkileri ve zeytinde prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Tahıllarda prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Patateste prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav yazılı Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Çeşitli sebzelerde prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
10 Çeşitli sebzelerde prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
11 Çeşitli sebzelerde prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
12 Çeşitli sebzelerde prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
13 Çilek, fındık ve cevizde prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
14 Süs bitkilerinde prokaryotların (bakteri, fitoplazma ve spiroplazma) neden olduğu hastalıklar ve mücadelesi Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
15 Ödev sunumları Ders kitabından ve kaynak kitaplardan konuyu okuma
16-17 Final Sınavı tüm ders materyallerine hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar