DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Virüs ve Viroid Hastalıkları * BKP   308 6 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Arap KAMBEROĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUHARREM ARAP KAMBEROĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SAADETTİN BALOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.NÜKET ÖNELGE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüm kültür bitkilerinde zararlı olan virüs ve viroid hastalıklarının tanıtılması, özelliklerinin, taşınma ve yayılma yollarının , epidemiyolojilerinin ve teşhis yöntemleri ile bu hastalıklara karşı alınacak önlemlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Kültür bitkilerinde zararlı olan virüs ve viroid hastalıkları her yönü ile anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders programının açıklanması, virüs hastalıklarının önemi, tarihçesi, Türkiyede viroloji' nin ve virüs hastalıklarının durumu Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuların hazırlanması
2 Sert çekirdeklilerde zararlı virüsler Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
3 Yumuşak çekirdeklilerde zararlı virüsler Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
4 Sert kabuklu ve üzümsü meyvelerde zararlı virüsler Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
5 Subtropik meyvelerde (İncir, zeytin, nar, hurma, turunçgil) zararlı virüsler Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
6 Diğer ağaç ve çalılar ile süs bitkilerinde zararlı virüsler Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
7 Yazlık sebzelerde zararlı virüsler Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
8 Ara Sınav İşlenilen konuları kapsayacak şekilde hazırlık
9 Kışlık sebzelerde zararlı virüsler Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
10 Buğdaygiller ve Nişasta bitkilerinde zararlı virüsler Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
11 Baklagiller ve yağlık bitkilerde zararlı virüsler Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
12 Viroidler (Giriş, tarihçe ve önemleri) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
13 Viroidler (Genel özellikleri, taşınma ve yayılma yolları, tanı) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
14 Meyve ağaçlarında zararlı viroid hastalıkları Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
15 Sebze ve Endüstri Bitkilerinde Zararlı Viroid Hastalıkları Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
16-17 Yıl Sonu Sınavı İşlenilen konuları kapsayacak şekilde hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar