DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Viroloji * BKP   309 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Muharrem Arap KAMBEROĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.MUHARREM ARAP KAMBEROĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SAADETTİN BALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde önemli zararlara neden olan virüs ve virüs benzeri hastalık etmenleri ile ilgili genel bilgiler, simptomları, tanılama yöntemleri ve mücadeleleri hakkında bilgiler verilmektir.
Dersin İçeriği
Virüslerin genel özellikleri, taşınmaları, neden olduğu simptomlar, mücadele yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Virüs nedir, tarihçesi, virüs hastalıklarının ekonomik önemi Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuların hazırlanması
2 Virüslerin yapısı, genel özellileri, nükleik asitler, patogenez Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
3 Virüslerde proteinin karakteri, çeşitleri ve virüslerin çoğalması Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
4 Virüslerin isimlendirilmesi, sınıflandırılması ve virüs grupları (ICTV) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
5 Virüslerin taşınma yolları Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
6 Virüslerin neden oldukları simptomlar ve önemli virüs hastalıkları (Meyve-Turunçgil-Bağ) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
7 Virüslerin neden oldukları simptomlar ve önemli virüs hastalıkları (Sebze-Tarla Bitkileri) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
8 Yarı yıl sınavı İşlenilen konuları kapsayacak şekilde hazırlık
9 Virüsleri saptama ve tanılama yöntemleri (Biyolojik, serolojik) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
10 Biyolojik ve serolojik tanı yöntemleri (Uygulama) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
11 Virüsleri saptama ve tanılama yöntemleri (Moleküler) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
12 Moleküler yöntemler (Uygulama) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
13 Bitki metobolizmasına virüslerin etkileri Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
14 Virüs benzeri diğer etmenler Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
15 Virüslerle mücadele yöntemleri (Sertifikasyon) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunuları hazırlama ve ders tekrarı
16-17 Yıl sonu sınavı İşlenilen konuları kapsayacak şekilde hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar