DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Mücadele Yöntemi * BKP   352 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim Halil ELEKCİOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.İBRAHİM HALİL ELEKCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ALİ ERKILIÇ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.FEYZULLAH NEZİHİ UYGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde verim kayıplarına neden olan hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otlara karşı kullanılan mücadele yöntemleri (yasal, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal) hakkında örneklere dayalı detaylı ve pratiğe yönelik bilgiler vermek ve öğretmek.
Dersin İçeriği
Kültür bitkilerinde zararlılar, hastalık etmenleri ve yabancı otlar hakkında genel bilgiler, yasal, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri ve uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders tanıtımı. Ders notları ve görsel sunular.
2 Tarımsal zararlılarla savaşta temel bilgileri ile tarımsal zararlılarla savaşta kültürel önlemler ve fiziksel savaşım yöntemler. Ders notları ve görsel sunular.
3 Tarımsal zararlılara karşı mekaniksel savaşım yöntemlerinin kullanılması ve uygulaması. Ders notları ve görsel sunular.
4 Tarımsal zararlılara karşı biyolojik savaşım yöntemleri ve biyoteknik savaşım yöntemlerinin kullanılması. Ders notları ve görsel sunular.
5 Tarımsal zararlılara karşı kimyasal savaşım yöntemleri ve kullanılması. Ders notları ve görsel sunular.
6 Tarımsal zararlılara karşı tüm savaş uygulama prensipleri. Ders notları ve görsel sunular.
7 Abiyortik ve biotik bitki hastalıkları (fungus, bakteri, virüs, viroid, fitoplasma, spiroplasma vb.) ile mücadelede kültürel önlemler ve fiziksel yöntemleri . Ders notları ve görsel sunular.
8 Ara sınav Ders notları ve görsel sunular.
9 Bitki hastalık etmenleri ile mücadelede erken uyarı modelleri. Ders notları ve görsel sunular.
10 Bitki hastalık etmenlerine karşı kullanılan kimyasal savaş yöntemlerinden koruyucu fungisitlerin, aktif maddeleri ve uygulama metodları. Ders notları ve görsel sunular.
11 Bitki hastalık etmenlerine karşı kullanılan kimyasal savaş yöntemlerinden Sistemik fungisitler, aktif maddeleri ve etki mekanizmaları ve uygulama yöntemleri hakkında temel bilgiler verilmesi. Ders notları ve görsel sunular.
12 Yabancı otlarla mücadeleye karar verme kriterleri ve dikkat edilecek parametreler. Ders notları ve görsel sunular.
13 Yabancı otlara karşı kimyasal mücadele prensipleri. Ders notları ve görsel sunular.
14 Kimyasal mücadelede kullanılacak herbisitler. Ders notları ve görsel sunular.
15 Yabancı otlarla mücadelede entegre mücadele prensipleri ve uygulaması. Ders notları ve görsel sunular.
16-17 Ders notları ve görsel sunular.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar