DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoteknoloji * BKP   353 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mukaddes KAYIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUKADDES KAYIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki biyoteknolojisi genel kavramlarını, doku kültürü, moleküler tanı yöntemleri, rekombinant DNA teknolojisi ve genetik mühendisliğinin bitki korumadaki önemi ve uygulama alanlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bitki Korumada biyoteknolojinin kullanım alanları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoteknolojinin tanımı, tarihçesi önemi, ve uygulama alanları Önerilen kaynaklar ve Ders notu
2 Temel besi ortamlarının bileşimi, hazırlanması ve kullanımı Önerilen kaynaklar ve Ders notu
3 Bitki hücre, doku, organ, anter ve embryo kültürleri Önerilen kaynaklar ve Ders notu
4 Hastalıktan ari bitki üretimi ve mikro çoğaltım metodları Önerilen kaynaklar ve Ders notu
5 In vitro somaklonal varyasyon ve uygulama alanları Önerilen kaynaklar ve Ders notu
6 Protoplas kültürü, fuzyonu ile somatik hibridizasyon ve pratik kullanım alanları Önerilen kaynaklar ve Ders notu
7 Genetik kaynaklarının korunması Önerilen kaynaklar ve Ders notu
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Hastalık etmenleri ve zararlıların tanısında ve sınıflandırmasına moleküler tekniklerin kullanımı Önerilen kaynaklar ve Ders notu
10 Genetik mühendisliği ve bitkilere gen aktarım teknolojileri Önerilen kaynaklar ve Ders notu
11 Böcekler karşı dayanıklı transgenik bitkilerin üretimi Önerilen kaynaklar ve Ders notu
12 Virüs ve diğer hastalık etmenlerine dayanıklı transgenik bitkilerin üretilmesi ve kullanımı Önerilen kaynaklar ve Ders notu
13 Herbisitlere dayanıklı transgenik bitkiler ve tarım alanında potansiyel kullanımı Önerilen kaynaklar ve Ders notu
14 Ödevlerin sunumu ve değerlendirilmesi Sözlü sunu
15 Transgenik bitkilerin ve ürünlerinin analiz yöntemleri, Transgenik bitkilerin avantajları, dezavantajları, tarım ve çevreye yararları ve riskleri Önerilen kaynaklar ve Ders notu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Yıl Sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar