DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Böcek Fizyolojisi * BKP   354 6 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kamil KARUT
Dersi Verenler
Prof.Dr.KAMİL KARUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, yeryüzünde başat olan böceklerin kas, dolaşım, boşaltım, solunum, sinir, üreme sistemleri ile böceklerin gelişmeleri ve farklı duyusal sistemleri hakkında temel bilgileri vermek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Böceklerde kas, sinir, dolaşım, boşaltım, üreme, solunum, sindirim sistemleri ile duyusal sistemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
2 Böceklerde dış anatomi Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
3 Böceklerde kaslar ve hareketleri Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
4 Böceklerde sinir sistemi ve çalışması Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
5 Böceklerde endokrin sistem ve hormonlar Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
6 Böceklerde dolaşım sistemi Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
7 Böceklerde solunum sistemi Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
8 Ara Sınav Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
9 Böceklerde sindirim sistemi ve beslenme Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
10 Böceklerde boşaltım sistemi Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
11 Böceklerde üreme organları ve üremenin fizyolojisi Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
12 Böceklerde deri değiştirme ve kontrolü Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
13 Böceklerde duyusal sistemler (Görme) Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
14 Böceklerde duyusal sistemler (mekanik uyarıcılar) Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
15 Böceklerde duyusal sistemler (kimyasal uyarıcılar) Böcekler, Entomolojinin ana hatları (Gullan ve Cranston Çeviren Ali GÖK) Genel Entomoloji (İ Akif Kansu)
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar