DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve ve Bağ Zararlıları * BKP   404 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serdar SATAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.SERDAR SATAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz meyve ve bağ yetiştiriciliğinde önemli problemlerden biri de zararlılardan kaynaklan problemlerdir. Ürün kaybına neden olan etmenler karşı başarılı bir mücadele yapabilmek için bunların tanınmaları, yayılışları, ekolojik istekleri, biyolojileri, davranışları, bitkinin neresinde ne tür zarar oluşturdukları ve doğal düşmanlarının bilinmesinde zorunluluk vardır. Bu derste de değişik meyve gruplarında önemli kayıplara yol açan zararlılara karşı temel bilgilerin teorik ve uygulamalaı yöntemlerin kullanılması ile kazandırılması amaçlanmıştır
Dersin İçeriği
Meyve ve bağ (Turunçgil zararlıları, nar zararlıları, bağ zararlıları, sertçekirlekli meyve zararlıları, yumşak çekirdekli meyve zararlıları ve sert kabuklu meyve zararlıları) alanlarındaki ürün kaybına sebep olan zararlıların tanınması, biyolojisi, ekolojisi ve mücadelesi ders içeriğidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TURUNÇGİL ZARARLILARI Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
2 TURUNÇGİL ZARARLILARI (Devam) Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
3 TURUNÇGİL ZARARLILARI (Devam) Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
4 SUPTROPİK MEYVE ZARARLILARI Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
5 SUPTROPİK MEYVE ZARARLILARI (DEVAM) Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
6 ÜZÜMSÜ MEYVE ZARARLILARI ve ev ödevlerinin hazırlanması Ders notundaki ilgili konuların okunması, ödevler üzerine scholar.google dan araştırma
7 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI, ve ev ödevlerinin hazırlanması Ders notundaki ilgili konuların okunması, ödevler üzerine scholar.google dan araştırma
8 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI (Devam) ve ve ev ödevleri sunularının sunulması Ders notundaki ilgili konuların okunması, sunuların powerpoint sunusu olarak hazırlanması ve derste 10 dakikalık sunu olarak sunulup tartışılması için hazırlanmak
9 ARA SINAV Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
10 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Ders notundaki ilgili konuların okunması
11 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI (Devam) Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
12 SERT KABUKLU MEYVE ZARARLILARI Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
13 BAHÇE ZİYARETİ VE ENTOMOLOJİK SORUNLARIN BAHÇEDE TARTIŞILMASI Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
14 BAHÇE ZİYARETİ VE ENTOMOLOJİK SORUNLARIN BAHÇEDE TARTIŞILMASI Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
15 BAHÇE ZİYARETİ VE ENTOMOLOJİK SORUNLARIN BAHÇEDE TARTIŞILMASI Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular,
16-17 BAHÇE ZİYARETİ VE ENTOMOLOJİK SORUNLARIN BAHÇEDE TARTIŞILMASI yazılı sınav için ders notları ve PowerPoint sunularının hepsinin tekraraı ile genel sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar