DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Depolanmış Ürün Zararlıları BKP   405 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ekrem ATAKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.EKREM ATAKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Depo, ev, ambar, silo ve gıda üretimi yapan yerlerde zararlı böcek, akar ve kemirgenleri tanıtmak, zarar şekilleri, biyolojileri ve ekolojileri ve mücadeleleri konularında bilgiler sunmak ve ayrıca depolanmış ürün zararlılarıyla mücadelenin genel prensipleri hakkında bilgileri sunmak
Dersin İçeriği
Ders kapsamı içerisinde depoların çeşit ve özellikleri, depolanan ürünlerin çeşit ve özellikleri, depolanmış ürünlerde ürün kayıplarının genel nedenleri anlatılacaktır. Depolanmış ürün zararlılarının sistematikteki yerleri, yayılışları, konukçuları, zarar şekilleri, ekonomik önemleri, biyolojik ve ekolojik özellikleri öğretilecektir. Depolanmış ürünlerde zararlı değişik takım ve familyalardan böcek, akar ve kemirgen türleri tanıtılarak zararları, biyolojileri ve ekolojileri ve mücadeleleri hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca depolanmış ürün zararlılarıyla savaşın genel prensipleri öğretilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Depolanmış ürünlerin öneminin öğretilmesi
2) Depolanmış ürün zararlılarının genel karakterlerinin öğrenir.
3) Depolanmış ürünlerde zararlı böcek ve akar ve kemirğenleri türlerinin tanıtılarak; zararları biyo-ekolojileri ve mücadeleleri hakkında bilgileri öğrenir.
4) Ders kapsamı ile ilgili olarak farklı kaynaklardan bilgiye ulaşabilme, sorunları analiz ederek, çözüm becerilerini elde edebilme yeteneğinin kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Depolanmış Ürünlerde Zararlıların Önemleri Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
2 Depolanmış Ürün Zararlılarının Genel Karakterleri Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
3 Depolanmış Ürün Zararlılarının Genel Karakterleri (devam) Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
4 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Coleoptera takımı Sitophilus granarius (buğday biti), Sitophilus oryzae (Pirinç biti), Sitophilus zemays (Mısır biti), Trogoderma granarium (Khabpr böceği) Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
5 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Coleoptera takımı Dermestes lardarius (Deri böceği), Attagenus piceus (Yün böceği), Attagenus pellio (Kürk böceği), Rhizopertha dominica (Ekin kamburbiti) Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
6 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Coleoptera takımı Tenebrio molior (sarı unkurdu), Tenebrio obscurus (Esmer unkurdu), Tribolium confusum (Kırma biti), Tribolium castaneum (Un biti9, Gnathocerus cornutus (Boynuzlu un böceği) Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
7 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Coleoptera takımı Latheticus cornutus (uzub başlu unbiti), Tenebroides mauritanicus (Ekin kara böceği), Lassioderma serricorne (Tatlı kurt), Stegobium paniceum (Bakkal böceği), Oryzaephilus surinamensis (Testereli böcek), Oryzaephilus mercator Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
8 Arasınav Dersle ilgili olarak verilen tüm kaynaklardan yararlanılarak sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Coleoptera takımı Cryptolestes ferruginneus (Küçük kırma biti), Ptinus fur , Ptinus tectus (Örümcek böcek), Niptus hololeucus (altın örümcek böcek), Araecerus fasciculatus Oryzaephilus mercator Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
10 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Coleoptera takımı Bruchus spp. (Baklagil tohum böcekleri), Collsobruchus maculatus (börülce tohum böceği), Collosobruchus chinensis (Çin tohum böceği), Aconthocelides obtectus (Fasulye tohum böceği) Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
11 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Lepidoptera takımı Anagasta kuhniella (Değirmen güvesi), Ephestia elutella (Tütün güvesi), Ephestia cautella (Kuru incir kurdu), Plodia interpunctella (Kuru meyve güvesi), Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
12 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Lepidoptera takımı Corycyra cephalonica (pirinç güvesi), Pyralis farinalis (un güvesi), Paralispa gularis (İç fındık güvesi), Ephestia figuliella Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
13 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Lepidoptera ve Hymenoptera takımı Nemapagon granellus (ekin ambar güvesi), Sitotraga cerealella (Arpa güvesi), Scrobipalpa operculella (Patates güvesi), Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Akarlar, Fare ve Sıçanlar Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
14 Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Savaşın Genel Esasları: Yasal savaş, kültürel savaş, Fiziksel savaş yöntemleri Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
15 Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Savaşın Genel Esasları: Kimyasal savaş, Biyoteknik savaş, Biyolojik savaş ve Entegre savaş yöntemleri Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final sınavı İlgili yarıyıl sonuna kadar işlenmiş konuların kaynak ders kitaplarından ve verilen dersin sunum ve çıktılarından sınava hazırlanmalarının sağlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar