DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Klinikleri * BKP   452 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serdar SATAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDAVUT SONER AKGÜL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.EKREM ATAKAN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SİBEL UYGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki koruma organizasyonu hakkında bilgi vermek, mesleki deneyimi direkt alanında görerek ve yaşayarak çözüm önerilerinde bulunmak dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Tarımsal işletmeleri ve tarım bakanlığına bağlı kuruluşları ziyaret ederek hastalık ve zararlı yönetiminde yapılanları incelemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş ve bölüm hakkında bilgilendirme Ödevlerin verilmesi Önerilen kaynaklar
2 Tarımsal İlaç Firmaları ve bunların bitki koruma sektöründeki yeri Önerilen kaynaklar
3 Meyvelerin depo koşullarında korunması ile depo hastalık ve zararlıları ile mücadele (örnek tesis ziyareti) Önerilen kaynaklar
4 Tohum üretim firmaları ve bitki korumadaki yerleri (örnek tesis ziyareti) Önerilen kaynaklar
5 Sera ve topraksız tarım alanlarında bitki koruma sorunları ve çözüm önerileri (örnek tesis ziyareti) Önerilen kaynaklar
6 Bitki korumada biyolojik mücadele ve biyolojik mücadele etmenlerinin üretimleri (örnek tesis ziyareti) Önerilen kaynaklar
7 TİGEMe ait birimlerde ve özel üretim alanlarında yetiştiricilik ve bitki koruma sorunları (örnek tesis ziyareti) Önerilen kaynaklar
8 Pestisitlerin ruhsatlandırma çalışmaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar Önerilen kaynaklar
9 Fidan üretimi ve bitki koruma (örnek tesis ziyareti) Önerilen kaynaklar
10 Elma üretimi, depolanması ve bitki koruma sorunları ve çözüm önerileri (örnek tesis ziyareti) Önerilen kaynaklar
11 ARA SINAV Sınava kadar görülen konular
12 Bitki koruma mezunlarının görev yapabileceği mesleki kurum ve kuruluşlar ile mesleki inovasyon Önerilen kaynaklar
13 Tarımsal araştırma istasyonlarında yürütülen çalışmalar (Örnek istasyon ziyareti) Önerilen kaynaklar
14 Tarımsal sürdürülebilirliği koruma adına bitki koruma sorunlarının çözümünde ve reçeteleme sisteminde etiksel yaklaşımlar Önerilen kaynaklar
15 Çukurova Üniversites Ziraat Fakültesi araştırma istasyonu ve bitki koruma sorun ile çözümleri (merkez ziyareti) Önerilen kaynaklar
16-17 YIL SONU SINAVI Sınava kadar görülen konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar