DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Projelendirme * MU   403 7 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Davut Soner AKGÜL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDAVUT SONER AKGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı ve mücadelesini uygulamalı olarak öğretmek, Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Kültür bitkilerinde zarara yol açan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi, mücadelesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bir proje nasıl hazırlanır Daha önce anlatılan konuları tekrar etmek
2 Proje konusunun belirlenmesi Daha önce anlatılan konuları tekrar etmek
3 Proje konusu hakkında literatür araştırması Daha önce anlatılan konuları tekrar etmek
4 Proje başlığının belirlenmesi Daha önce anlatılan konuları tekrar etmek
5 Proje dispozisyonun hazırlanması Daha önce anlatılan konuları tekrar etmek
6 Kısa özet nasıl hazırlanır Daha önce anlatılan konuları tekrar etmek
7 Giriş nasıl yazılır Daha önce anlatılan konuları tekrar etmek
8 Ara Sınav Daha önce anlatılan konuları tekrar etmek
9 Önceki çalışmalara nasıl ulaşılır ve nasıl yazılır Daha önce anlatılan konuları tekrar etmek
10 Ara sınav ara sınav
11 Materyal ve yöntem nasıl yazılır Daha önce anlatılan konuları tekrar etmek
12 Sonuçlar nasıl yazılır Daha önce anlatılan konuları tekrar etmek
13 Çizelge ve şekil nasıl hazırlanır Daha önce anlatılan konuları tekrar etmek
14 Tartışma nasıl yazılır Daha önce anlatılan konuları tekrar etmek
15 Yararlanılan kaynaklara nasıl atıf yapılır Daha önce anlatılan konuları tekrar etmek
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar