DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bitki Su İlişkileri * TYP   383 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAPUR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBURÇAK KAPUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yatay ve eğik gözleme yapan aletleri tanımak; eğik gözlemlerle açı, uzunluk ve alanları ölçmek; koordinat sistemine göre alan hesabı yapmak; poligon ölçmelerini yapmak; planları araziye uygulamak.
Dersin İçeriği
Hatalar ve hata kaynakları; Teodolit, açı ve uzunlukların ölçülmesi; poligon ölçmeleri ve koordinat sistemine göre alanların ölçülmesi; planların araziye uygulanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Suyun canlılar için önemi, suyun kimyasal özellikleri, dünyada ve Türkiyede su kaynaklarına ilişkin istatistiki bilgiler Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
2 Toprağın bileşimi, toprak bünyesi, toprak yapısı, toprakların kimyasal ve fiziksel özellikleri ve tanımları (toprak sıcaklığı, özgül ağırlık, hacim ağırlığı) Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
3 Toprak su içeriği ve ifade şekilleri, toprakta suyun hareketi, toprak suyu enerjisi ve ölçümü, toprak suyu karakteristik eğrisi Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
4 Bitki-çevre ilişkileri, iklim etmenleri ve bitki gelişimine etkileri Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
5 Bitki içi suyu enerji ilişkileri; serbest enerji, toplam su potansiyeli, ögeleri ve ölçümleri Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
6 Suyun topraktan alımı, bitki içinde hareketi, bitki-içi suyun yukarı hareketi ve kohezyon kuramı Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
7 Bitkilerde su eksikliği ve ölçümüne ilişkin yöntemler ve aletlerin tanıtımı; bitki doku ve organlarındaki suyun doğrudan ölçümü Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
8 Fotosentez mekanizması, fotosentez hızını etkileyen çevresel etmenler ve ölçüm yöntemleri Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
9 ARA SINAV Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
10 Transpirasyon ve fotosentez hızının ölçümüne ilişkin uygulamalar (porometre ve fotosentez ölçer aletleriyle uygulama) Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
11 Bitki su kullanımı ve gelişimi, su kullanma randımanı, su üretim randımanı, su kullanma randımanını artırmada uygulanan yöntemler Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
12 Su verim ilişkileri, bitki su tüketimi ve verim ilişkileri Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
13 Biyotik ve abiyotik stresler; bitki gelişimi ve bitkisel üretime etkileri. Abiyotik (çevresel) stresler; sıcaklık (düşük ve yüksek sıcaklıklar), kuraklık, tuzluluk, su baskını, ışık, bitki besin elementi eksikliği vd. Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
14 Bitkilerde kuraklık stresi ve etkileri, kurak ve yarı kurak alanlarda bitkisel üretim ve kuraklık toleransı ve mekanizması Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
15 Tarım alanlarında drenaj sorunu ve tuzluluk, tuz stresi ve bitki gelişimi ve verimine etkileri, bitkilerde tuz toleransı ve mekanizması Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
16-17 YIL SONU SINAVI Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar