DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Ekoloji * BKP   126 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Celaleddin BARUTÇULAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.CELALEDDİN BARUTÇULAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkinin temel yaşam süreçleri, çalışması, büyüme ve gelişmesi hakkında öğrenciye genel bilgi vermek
Dersin İçeriği
Bitkilerde başlıca metabolik süreçler, büyüme ve gelişme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal ekolojinin tanımı, önemi, kapsamı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi, güncel çevre sorunlarının ekolojik yönden irdelenmesi Kaynak okumak
2 Ekosistemin tanımı, unsurları (üretici, tüketici ve ayrıştırıcı organizmalar, enerjitik ve maddesel faktörler) Kaynak okumak
3 Ekosistemin çalışma prensipleri (enerji akışı, madde döngüsü) Kaynak okumak
4 Besin-enerji zinciri ve pramidi Kaynak okumak
5 Ekosistemde verimlilik ve ölçüm yöntemleri Kaynak okumak
6 Doğal- ve agro (tarımsal)-ekosistem farkları Kaynak okumak
7 Gıda üretim sistemleri Kaynak okumak
8 Bitkisel üretimin temel unsurları (gen kaynakları, adaptasyon, toprakların sınıflandırılması, tarımsal araziler ve dağılımı) Kaynak okumak
9 ARA SINAV Sınava hazırlık
10 Çevre koşulları, organizmanın çevreye tepkisinde temel ilkeler (tepki tipleri, etki mekanizmaları) Kaynak okumak
11 Çevre faktörü olarak güneş, ışık ve bitkisel üretim yönünden özellikleri Kaynak okumak
12 Işık ve bitkisel üretim Kaynak okumak
13 Sıcaklık ve bitkisel üretim Kaynak okumak
14 Atmosfer (Oksijen, Azot, Karbondioksit ve diğer gazlar, duman ve partiküller) ve bitkisel üretim Kaynak okumak
15 Su ve bitkisel üretim, Toprak (havası, suyu, bitki besin elementleri, asitliği, tuzluluğu) ve bitkisel üretim Kaynak okumak
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar