DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sertifikasyon ve Karantina * BKP   463 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sibel UYGUR
Dersi Verenler
Prof.Dr.SAADETTİN BALOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SİBEL UYGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki Korumada Yasal Mücadele Yöntemleri kapsamında tohum ve fidan-fide üretiminde ismine doğru ve hastalıklardan ari üretim materyali elde etme yolları ve yasal düzenlemeleri ile iç ve dış karantian yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgileri aktarmak
Dersin İçeriği
Tarımda sertifikasyon ve karantinanı önemi, uygulamalar ve mevcut yasa ve yönetmeliklerin anlatımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki Hastalık ve Zararlıları ile mücadelede yasal yöntemler ve genel kavramlar Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
2 Sertifikasyon, önemi, uygulanma gerekçeleri Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
3 Sertifikasyon için yasal düzenlemeler ve mevzuat Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
4 Meyvecilikte sertifikasyon (giriş, önemi, uygulamalar) Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
5 Meyvecilikte sertifikasyon (Türkiyede ve Yurt dışı uygulama örnekleri Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
6 Tohumluk Sertifikasyonu (Giriş, amaç, önemi) Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
7 Tohumluk Sertifikasyonu (uygulamalar, Mevzuatlar) Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
8 ARA SINAV Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
9 Karantina (tanımlar, önemi, tarihçe) Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
10 Türkiyede Karantina Mevzuatları ve Dünyada Karantina (EPPO) Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
11 Karantina ve Zararlı Böcekler Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
12 Karantina ve Hastalık Etmenleri Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
13 Karantina ve Yabancı otlar Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
14 Tohumluk Yabancı Otlar ve bunların kültür bitkisi üreme materyalleri içerisinde tanıları Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
15 Tohum teşhisi ve online programların kullanımı Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar
16-17 FİNAL SINAVI Ders notları, mevcut yasal mevzuatlar,sunumlar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar