DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Verimliliği ve Gübreler * BBT   382 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hayriye İBRİKÇİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAYRİYE İBRİKÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak verimliliğini bitkisel üretim ve sürdürülebilir tarım açısından öğrenmek, verimliliği etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak özelliklerini incelemek ve verimlilik ile ilişkilendirmek, toprak vermliliğini arttıcı faktörleri değerlendirmek ve çiftçi düzeyinde uygulama yollarını araştırmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak özellikleri detayları ile incelenir, bu özellikler bitkisel üretim ve sürdürülebilir tarım ile ilişkilendirilir; toprak verimliliği çevre ilişkiler, tartışılır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak verimliliğini tanımlamak ve bitkisel üretim ve sürdürülebilirlik açısından önemini tartışmak. Verimliliği etkileyen toprak, bitki ve iklim faktörlerini detayları ile tartışmak
2 Verimliliği etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri tartışmak. Toprak tekstürünü ve özellikle kil yapısını verimlilik açısından değerlendirmek Konuları çalışma
3 Katyon değişim kapasitesi, anyon değişim kapasitesi ve baz doygunluğunu toprak verimliliği açısından değerlendirmek Konuları çalışma
4 Toprak asitliği ve alkaliliği, toprak pHsını verimlilik açısından değerlendirmek, topraktaki makro ve mikroelement çözünürlüklerini pH ile ilişkilendirmek Konuları çalışma
5 Toprak verimliliği açısından organik maddenin incelenmesi, dönüşüm mekanizmalarının öğrenilmesi. Konuları çalışma
6 Toprak çözeltisi, toprak nemi, bitki besin elementi çözünürlükleri, intensite ve kantite faktörlerinin toprak verimliliği açısından değerlendirilmesi, Konuları çalışma
7 Bitki besin elementlerinin toprakta taşınma mekanizmaları Konuları çalışma
8 Toprakta azot döngüsü Konuları çalışma
9 Toprakta fosfor döngüsü Konuları çalışma
10 Ara sınav Tüm konu ve materaylleri çalışma
11 Toprakta potasyum, magnezyum ve kalsiyum döngüsü Konuları çalışma
12 Toprakta mikroelementler ve yarayışlılıkları Konuları çalışma
13 Toprakta mikroelementler ve yarayışlılıkları Konuları çalışma
14 Verimlilik ve gübre ilişkileri Konuları çalışma
15 Çevre kiriliği ve toprak verimliliğinin korunması Konuları çalışma
16-17 Final sınavı Tüm konu ve materaylleri çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar