DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik BKP   216 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cahit GÜNGÖR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiUFUK GÜLTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin tarımsal mal ve haklara değer biçme yöntemlerini öğrenmesi, uygulayabilmesi ve bilirkişilik raporlarını hazırlayabilmesi.
Dersin İçeriği
Tarım işletmelerine, tarım arazilerine ve bunlara bağlı haklar ve diğer tarımsal mallara değer biçmede kullanılan yöntemlerin uygulamalı örneklerle öğretilmesi, tarımsal mal ve haklara değer biçme kapsamındaki bilirkişilik konularının özetlenerek, bilirkişik raporlarının hazırlanması konusunda öğrencilere bilgi vermek ve uygulama yaptırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal mal ve haklara değer biçebilir.
2) Tarımsal değer biçme kapsamında bilirkişi raporları hazırlayabilir.
3) Tarımsal değer biçme yöntemlerini öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal Değer Biçmenin konusu ve kapsamı. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
2 Değer biçmeye konu olan mallar ve haklar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
3 Fiyat endekslerinin kullanılması, faiz ve ortalama formüllerinin kullanılması. Paranın zaman değeri. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
4 Değer Biçme Yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
5 Değer Biçme Yöntemleri (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
6 Tek yıllık ürünlerle kaplı tarım arazilerine değer biçilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
7 Meyve bahçelerine değer biçilmesi. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
9 Ara Sınavı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
10 Meyve bahçelerinin ekonomik ömürlerinin tespit edilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
11 Tarım işletmelerinin geneline değer biçilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
12 Tarım işletmelerinin geneline değer biçilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Bilirkişinin tanımı, önemi, sorumluluğu ve mevzuatı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
14 Ziraat Mühendislerinin karşılaştıkları bilirkişilik konuları. Bilirkişilik raporlarının hazırlanması. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
15 Bilirkişilik raporlarının hazırlanması. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar