DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik BKP   101 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NECATTİN TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bitkiler dünyasının temel kavramlarını sunmak, bu kavram ve konuların anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Biyoloji ve canlılık; Botanik biliminin alt dalları; Bitkilerin sınıflandırılması ve adlandırılması; Bitkilerin kimyasal yapısı ve inorganik bileşikler; Organik bileşikler (karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler, sekonder metobolitler); Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin genel özellijkleri; Hücre çeperi ve işlevi; Hücre membranı ve işlevi; Hücre organelleri; Hücre bölünmesi; Bitkisel dokular (meristematik dokular, daimi dokular); Bitkisel organların morfolojik ve anatomik yapısı; Bitkilerde büyüme-gelişme ve hareket olayları; Bitki genetiğine İlişkin temel kavramlar. Uygulama: Genel laboratuvar kuralları; Mikroskop ve kullanımı; Bitki hücresi ve plastidler; Sitoplazma hareketleri; Ergastik maddeler; Mitoz-mayoz bölünme; Bitkisel dokular; Kök, gövde ve yaprak anatomisi ve morfolojisi; Çiçek, meyve ve tohum morfolojisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlılar dünyasını, ve Botanik bilimlerini sınıflandırır.
2) Bitkilerin kimyasal yapısını oluşturan bileşiklerin özelliklerini ve fonksiyonlarını kavrar.
3) Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin genel farklarını açıklar.
4) Hücre organelleri ve fonksiyonlerını kavrar.
5) Bitkisel dokuların yapısını ve fonksiyonlarını kavrar.
6) Bitkisel organların anatomik ve morfolojik özelliklerini açıklar.
7) Bitkilerdeki büyüme-gelişme ve hareket olaylarını kavrar.
8) Bitki genetiğinin temel kavramlarını belirtir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoloji ve canlılık, Botanik biliminin alt dalları Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Bitkilerin sınıflandırılması ve adlandırılması, Bitkilerin kimyasal yapısı ve inorganik bileşikler Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Organik bileşikler (karbonhidratlar, yağlar) Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Organik bileşikler (proteinler, nükleik asitler, sekonder metobolitler) Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin genel özellikleri; Hücre çeperi ve işlevi; Hücre membranı ve işlevi Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Hücre organelleri Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Hücre bölünmesi Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Genel Tekrar Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Meristematik dokular Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Daimi dokular Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Kök ve gövdelerin morfolojik ve anatomik yapısı Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Yaprakların morfolojik ve anatomik yapısı Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Bitki generatif organlarının morfolojik ve anatomik yapısı Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Bitkilerde büyüme-gelişme ve hareket olayları Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Bitki genetiğine İlişkin temel kavramlar Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar